Archives

Klaslokaal in de cloud: 24/7 leren met een eigen Academy!

Toekomstgericht onderwijs wordt steeds meer vormgegeven door digitale leermiddelen. Met behulp van een blended leeromgeving kan zowel digitaal lesmateriaal als onderwijs op maat worden aangeboden. Alleen met de juiste educatieve software natuurlijk! Om dit te faciliteren heeft Brainstud de Academy ontwikkeld, een toekomstbestendige blended leeromgeving. Lerenden bepalen vanuit een Netflix-achtige bibliotheek zélf welk leerprogramma, coach, […]

Gamefication in het rekenen, kom maar gamen!

Rekenduo de interactieve rekengame die spelers niet laat stoppen. Op vier niveaus worden de spelers uitgedaagd om met en tegen elkaar een rekengame te spelen. Vanaf de tafels, langs de sommen tot 20, 100, 500 en 1000, via variabele kommasommen, uitgebreide procenten en breuken, meten&meetkunde en verbanden. Bij de 100 testscholen vragen de spelers aan […]

Formatief evalueren met een online leermiddel voor rekenen en talen

Formatief evalueren lijkt misschien een enorme opgave, maar met jouw kennis en kunde én de juiste tools kom je een heel eind. Wie formatief handelt, werkt leerdoelgericht, wil inzicht in de resultaten van leerlingen en is op zoek naar manieren om leerlingen verder te helpen. Met een online (adaptief) leermiddel, kunnen leerlingen gericht oefenen met […]

Veilig digitaal toetsen met COOL Check en Test-Correct

Digitaal toetsen heeft een enorme vlucht genomen. Veel scholen hebben hier ervaring mee opgedaan, zowel thuis als op school. Digitaal toetsen heeft veel voordelen, maar ook nadelen. Zo is het technisch een uitdaging om op verschillende apparaten te toetsen, je hebt te maken met leerlingen die frauderen en dan nog de keuze voor het juiste […]

Schoolbreed het eigenaarschap van leren verrijken

Ons digitale toetsingsplatform Test-Correct biedt de mogelijkheid om zowel summatief als formatief te toetsen. De CO-Learning module zorgt ervoor dat studenten actief betrokken worden bij het nakijkproces door elkaars werk anoniem na te kijken. Hierdoor leren ze kritisch na te denken over de stof en nemen ze verantwoordelijkheid voor hun eigen leerproces. Door leerdoelgericht te […]

Aan de slag met Digitale Geletterdheid

Leerlingen effectief, verantwoord en veilig gebruik laten maken van de mogelijkheden van ICT: hoe doe je dat? Door op school aandacht te besteden aan digitale geletterdheid, leren kinderen zich staande te houden en te ontwikkelen in onze steeds digitaler wordende maatschappij. En dit komt de kansengelijkheid van leerlingen ten goede. Maar hoe pak je dat […]

Computational Thinking

Computational Thinking is zoveel meer dan Denken als een Computer! In deze inspiratiesessie ga ik in op de volgende aspecten van CT; Wat is CT? Wat kun je ermee in de dagelijkse onderwijspraktijk? Welke executieve functies kan ik trainen met CT? Aan de slag in jouw klas!

Formatief evalueren met een online leermiddel voor rekenen en talen

Formatief evalueren lijkt misschien een enorme opgave, maar met jouw kennis en kunde én de juiste tools kom je een heel eind. Wie formatief handelt, werkt leerdoelgericht, wil inzicht in de resultaten van leerlingen en is op zoek naar manieren om leerlingen verder te helpen. Met een online (adaptief) leermiddel, kunnen leerlingen gericht oefenen met […]

Veilig digitaal toetsen met COOL Check en Test-Correct

Digitaal toetsen heeft een enorme vlucht genomen. Veel scholen hebben hier ervaring mee opgedaan, zowel thuis als op school. Digitaal toetsen heeft veel voordelen, maar ook nadelen. Zo is het technisch een uitdaging om op verschillende apparaten te toetsen, je hebt te maken met leerlingen die frauderen en dan nog de keuze voor het juiste […]

Schoolbreed het eigenaarschap van leren verrijken

Ons digitale toetsingsplatform Test-Correct biedt de mogelijkheid om zowel summatief als formatief te toetsen. De CO-Learning module zorgt ervoor dat studenten actief betrokken worden bij het nakijkproces door elkaars werk anoniem na te kijken. Hierdoor leren ze kritisch na te denken over de stof en nemen ze verantwoordelijkheid voor hun eigen leerproces. Door leerdoelgericht te […]