Archives

Trust naar Zero Trust, de gevaren van mijn online identiteit!

De mogelijkheden van het internet zijn grenzeloos en oneindig, maar ook de gevaren! Hacking en Phishing zijn aan de orde van de dag! We gaan van Trust naar Zero-Trust en dat staat natuurlijk haaks op gedachten waarmee we zijn opgevoed. Ga jij veilig om met jouw online identiteit? Hoe bewust ben jij van jouw online […]

Hoe gaat de moderne leerling/leraar om met innovatie?

In de afgelopen 2 jaar is de vraag naar technologie in een stroomversnelling gekomen; nieuwe kennis, vaardigheden en vooral flexibiliteit is heel belangrijk geworden. Binnen het onderwijs is dit niet anders; iedereen heeft (in)direct te maken gekregen met de nieuwe manier van lesgeven. Hetzij in de klas, dan wel thuis of een combinatie hiervan. Wij […]

Integratie van iPads in je lessen voor toekomstbestendig onderwijs

IKC Laar is van oudsher een kleine dorpsschool waar op traditionele wijze onderwijs werd gegeven. Sinds de komst van iPads in ons onderwijs is er veel veranderd. Van digitaal verwerken van de lesstof tot het benutten van de mogelijkheden van de iPad om op een creatieve manier vorm te geven aan onderwijs. Tijdens deze sessie […]

Hoe organiseer je goed onderwijs vanuit leerdoelen?

Heb je moeite met het organiseren van onderwijs vanuit leerdoelen? Het probleem bij werken vanuit leerdoelen is het organiseren van de lessen. Om goed te organiseren is het nodig om te weten wat je moet organiseren. MijnLeerlijn biedt met Leerdoelgericht Onderwijs een totaaloplossing met trainingen en software.

Word Digitale Geletterdheid Expert!

Wij geloven in de rol van de kartrekker als het gaat om de wijze waarop kinderen digitaal geletterd worden. Passend binnen de schoolvisie, aansluitend op de deskundigheid van leerkrachten, gekoppeld aan andere vakgebieden en met een duidelijke visie gebaseerd op actueel en toekomstig aanbod. Tijdens deze presentatie geven we je tips over hoe je komt […]

Trust naar Zero Trust, de gevaren van mijn online identiteit!

De mogelijkheden van het internet zijn grenzeloos en oneindig, maar ook de gevaren! Hacking en Phishing zijn aan de orde van de dag! We gaan van Trust naar Zero-Trust en dat staat natuurlijk haaks op gedachten waarmee we zijn opgevoed. Ga jij veilig om met jouw online identiteit? Hoe bewust ben jij van jouw online […]

Hoe gaat de moderne leerling/leraar om met innovatie?

In de afgelopen 2 jaar is de vraag naar technologie in een stroomversnelling gekomen; nieuwe kennis, vaardigheden en vooral flexibiliteit is heel belangrijk geworden. Binnen het onderwijs is dit niet anders; iedereen heeft (in)direct te maken gekregen met de nieuwe manier van lesgeven. Hetzij in de klas, dan wel thuis of een combinatie hiervan. Wij […]

Integratie van iPads in je lessen voor toekomstbestendig onderwijs

IKC Laar is van oudsher een kleine dorpsschool waar op traditionele wijze onderwijs werd gegeven. Sinds de komst van iPads in ons onderwijs is er veel veranderd. Van digitaal verwerken van de lesstof tot het benutten van de mogelijkheden van de iPad om op een creatieve manier vorm te geven aan onderwijs. Tijdens deze sessie […]