Leren met Apple – vier ontwikkelingsprincipes voor toekomstgericht onderwijs

Toekomstgericht onderwijs is niet alleen het thema van deze IPON, maar ook dat waar Apple al meer dan 40 jaar samen met scholen aan werkt. Samen onderzoeken we voortdurend hoe we met technologie alle leerlingen de beste kansen kunnen bieden en hoe we ze kunnen voorbereiden op de toekomst.

De vier ontwerpprincipes die Apple’s visie op leren met iPad en Mac komen daar uit voort. We laten met concrete voorbeelden zien dat dat niet alleen een mooi verhaal is, maar dat dat vertaald is naar functionaliteit van devices, mogelijkheden van onze apps en interactieve lesmaterialen rond coderen, creativiteit en AR.

MBO PO SO VO
Location: Theater Mint (Apple in onderwijs) Date: 6 April 2022 Time: 11:30 - 12:00 Apple Education