Open lesmateriaal vinden met Wikiwijs

Hoe kun je snel uitkomen bij vrij te gebruiken lesmateriaal dat je kunt gebruiken in de les? In deze sessie laten we zien hoe je kunt werken met de zoekmachine van Wikiwijs.

HBO/WO MBO PO SO VO
Location: Digitale Leermiddelenplein (op de beursvloer) Date: 6 April 2022 Time: 14:10 - 14:35 Lalibel Mohaupt