Toekomstgericht leren – wat kunnen we voor elkaar betekenen?

Het onderwijs maakt volop gebruik van ict. In de afgelopen jaren hebben alle scholen les op afstand moeten verzorgen, online onderwijs als noodverband. Nu we elkaar weer kunnen zien is het tijd voor de volgende stap. Het inzetten van ict om de onderwijskwaliteit te verbeteren, in te spelen op verschillen tussen leerlingen, het eigenaarschap van leraren te versterken en leerlingen en studenten voor te bereiden op leven, leren en werken.
Op basis van het Vier in balansmodel wordt ingegaan op de uitdagingen waar we nu mee te maken hebben en stilgestaan bij initiatieven die naar meer smaken.

HBO/WO MBO PO SO VO
Location: Kennis Arena Date: 6 April 2022 Time: 10:00 - 10:30 Larissa Zegveld