Wikiwijs maken en delen

Wikiwijs Maken en Delen is een dienst van Kennisnet en is gratis te gebruiken door het hele onderwijs. In deze presentatie wordt kort ingegaan op de mogelijkheden rond ontwikkelen, hergebruiken en delen van open lesmateriaal met behulp van deze tools.

HBO/WO MBO PO SO VO
Location: Digitale Leermiddelenplein (op de beursvloer) Date: 6 April 2022 Time: 11:40 - 12:05 Linda le Grand