Dayenne Schurman-de Bruin

Als leerkracht 1-2 en specialist jonge kind kan ik u vertellen dat het werken met het jonge kind mijn passie, mijn lust en mijn leven is! Ik kan mij geen mooier beroep voorstellen.  Sinds 2002 ben ik werkzaam als  leerkracht in de onderbouw. Daarnaast heb ik de opleiding jonge kind specialist, de opleiding master SEN speciale onderwijsbehoefte van het jonge kind en de opleiding middenmanagement gevolgd. Hierdoor ben ik in staat om  mijn enorme bagage aan praktijkervaringen en good practice van  het onderwijs aan het jonge kind theoretisch te onderbouwen.  Tijdens mijn loopbaan heb ik verschillende taken vervuld binnen het onderwijs.  Zoals (leer)teamleider van de onderbouw en Voor- en Vroegschoolsecoördinator. Gedurende mijn carrière heb ik o.a. veel  geleerd over mijn eigen kunnen, mijn kijk op het onderwijs aan het jonge kind, leidinggeven, het afleggen van klassenbezoeken en het bijhouden van financiën. Ook heb ik workshops verzorgd voor ouders, de samenwerking tussen  de voor- en vroegschool versterkt en op coöperatieve wijze vergaderingen geleid, studiedagen verzorgd en nog veel meer.

Als begeleider sta ik naast de leerkracht. Ik denk mee om tot realistische oplossingen te komen. Door mijn analytisch vermogen ben ik goed in staat om vanuit verschillende kanten naar een probleem te kijken. Ik denk goed door over de stimulerende of juist belemmerende factoren. Door mijn creativiteit ben ik in staat om associatief naar onderwerpen te kijken. Ik bedenk graag oplossingen die buiten de box vallen. Mijn praktische aanpak zorgt ervoor dat ik met haalbare oplossingen en ideeën kom. Mijn doel is dat leerkrachten meer over hun onderwijs nadenken om er meer diepgang en betekenis aan te geven.


Related Sessions

View full schedule