Greg Priem

Als vader van twee puberkinderen maak ik het onderwijs heel anders mee, dan toen ik in de klas zat en toen ik later daarop les gaf. Waarom ze onderwijs krijgen begrijp ik (gelukkig) nog wel. Ook zie, hoor en lees ik dat leraren heel hard werken en ook nog steeds vanuit diezelfde passie werken. Ik weet wat erop onderwijskundig én technologisch vlak gaande is en wat er van scholen verwacht wordt. Ik bouw aan de bruggen tussen het beste onderwijs en het gericht inzetten van technologie. Ik heb 21 jaar binnen het voortgezet onderwijs lesgegeven en begrijp en ken het onderwijsecosysteem. Samen met mijn collega’s signaleer ik met scholen de kansen en bedreigingen bij het vormgeven van blended onderwijs in combinatie met lesgeven in de praktijk. Van het signaleren tot aan het daadwerkelijk implementeren en begeleiden van de organisatie.


Related Sessions

View full schedule