Larissa Zegveld

Larissa Zegveld is sinds 1 september 2021 directeur-bestuurder van stichting Kennisnet.

Goed onderwijs legt de basis voor leven, leren en werken en daagt leerlingen en studenten uit om het beste uit zichzelf te halen. Dat vraagt om onderwijs dat inspeelt op sociale, economische en technologische ontwikkelingen. Maar ict brengt ook veel uitdagingen en dilemma’s met zich mee, bijvoorbeeld op het vlak van privacy& security en het goed gebruik van data. Kennisnet ondersteunt scholen bij een professionele inzet van ict.

Diverse diensten maken dat leerlingen en leraren toegang hebben tot leermateriaal. Samen met sectorraden, het ministerie van OCW en SIVON werken we aan het verbeteren van de veiligheid van digitaal onderwijs.

Larissa gaf hiervoor leiding aan Wigo4it, een IT-samenwerkingsverband van Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht op het terrein van Inkomenszekerheid en aan VNG Realisatie, onderdeel van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. VNG Realisatie werkt samen met de gemeenten aan een krachtige, lokale uitvoeringspraktijk op het terrein van, dienstverlening, uitvoering en ICT. Ook is Larissa voorzitter van het Forum Standaardisatie. Dit forum adviseert de hele publieke sector over het gebruik van open standaarden.


Related Sessions

View full schedule