Marian Schelvis

Marian Schelvis begeleidt als projectleider en strategisch adviseur ruim 20 jaar schoolbesturen en onderwijsinstellingen bij het implementeren van ICT in het onderwijs en de veranderingsprocessen die daaraan gerelateerd zijn. Werkgebieden zijn o.a. leermiddelenbeleid, device- en platformkeuze, digitale leeromgevingen, leerling administratie- en volgsystemen en digitale geletterdheid. Sinds 2009 is zij partner in de Kennismaatschap.


Related Sessions

View full schedule