Dr. Mariola Gremmen

Dr. Mariola Gremmen is senior onderzoeker bij het Lectoraat Digitale Didactiek van Avans Hogeschool en onderwijskundige bij de Academie voor Industrie en Informatica (AI&I). Praktijkgerichte onderwijsonderzoeken in Mariola’s onderzoekslijn richten zich op met welke ondersteuning en instrumenten docententeams blended onderwijs (bij Avans) goed kunnen ontwerpen en uitvoeren. Op dit moment richt het onderzoek zich onder andere op de overtuigingen van docenten ten aanzien van blended en online onderwijs na anderhalf jaar onderwijs in coronatijd. Ook schrijft ze regelmatig artikelen over deze thema’s.


Related Sessions

View full schedule