Paul-Jan van Goch

Paul-Jan is opgegroeid in een onderwijsgezin. Bij hem is kennis van onderwijs met de paplepel ingegoten. Hij heeft ruime werkervaring in het onderwijs door zijn werk op de pabo, regulier basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs. Het werken met en verbeteren van de inzet van ICT middelen in de klas speelde daar vanaf de start een grote rol. Momenteel werkt hij als  onderwijsinnovator en i-coach bij Koninklijke Kentalis. Kentalis verzorgt onderwijs aan leerlingen die slechthorend of doof zijn of een taalontwikkelingsstoornis hebben. Paul-Jan is medeoprichter en leider van een kennisnetwerk met de naam Imp@CT. Daarin werken i-coaches van de veertig scholen van Kentalis samen aan de fantastische onderwijsvernieuwing in lesgeven met ICT-middelen.

Als kind prutste ik al aan alles waar een stekker aan zat en probeerde ik de grenzen van de techniek op te zoeken. In het onderwijs ontdekte ik dat techniek en ICT het leven en het leren kunnen verbeteren. Met de juiste middelen wordt het leerrendement vergroot en de autonomie van kinderen versterkt. Als jurylid hoop ik op inzendingen die daar een innovatieve draai aan geven.”


Related Sessions

View full schedule