Ton de Jong

Ton de Jong is hoogleraar Instructietechnologie aan de Universiteit Twente. Hij is gespecialiseerd in leren in STEM domeinen en het gebruik van technologie en was coördinator van EU en NWO projecten waarin Go-Lab werd ontwikkeld.


Related Sessions

View full schedule