Yvonne van Weert

Yvonne van Weert is projectleider gepersonaliseerd leren EVOT en projectleider duale carrière TeamNL centrum Zuid. Als projectleider gepersonaliseerd leren bij het Expertisecentrum Voortgezet Onderwijs & Topsport (EVOT) vertaal ik de regionale aanpak die ik in Zuid-Nederland heb ontwikkeld naar een landelijke aanpak. Dit realiseer ik met samenwerkingspartners uit het onderwijs (vo, mbo & ho) én topsport.  Gepersonaliseerd leren met open leermiddelen staat hierbij centraal. EVOT is één van de profielorganisaties voortgezet onderwijs die is verenigd in de ‘Open Leermiddelen Alliantie Nederland’. Vanuit die rol vertegenwoordig ik EVOT in het Koersteam Nationaal Groeifonds voor de aanvraag ‘Impuls Open Leermateriaal’ van het Ministerie van OCW.


Related Sessions

View full schedule