Tip hier de redactie
Blog
Bekijk overzicht
11 January 2019
Artikel delen

Succesvol samenwerken met lokale educatieve partners aan onderwijsactiviteiten

Categories

Tags

  Deel dit artikel

  Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

  Tip hier de redactie

  Hoe zorg je ervoor dat het aanbod van educatieve partners in de stad aansluit bij de vraag van scholen? ATO-scholenkring in Den Bosch werkt samen met de bibliotheek aan een proefopstelling om vraag en aanbod bij elkaar te brengen. In dit artikel lees je meer over deze bijzondere samenwerking.

  In de omgeving van scholen worden regelmatig onderwijsactiviteiten georganiseerd. Bijvoorbeeld door musea, erfgoedinstellingen of natuurorganisaties. Vaak doen zij dit zelfstandig en niet in afstemming met de vraag van scholen: het zijn opzichzelfstaande, losse activiteiten.

  Scholen vinden het vaak lastig om dit aanbod in te zetten en houden vanwege diverse redenen de deur dicht. Het aanbod komt bijvoorbeeld bovenop het gewone lesprogramma, niet op het juiste moment of het sluit niet helemaal aan bij de vraag van scholen. Terwijl het juist mooi is als leerlingen in aanraking komen met de wereld buiten de school.

  Om vraag en aanbod beter bij elkaar te brengen, werken ATO-scholenkring en bibliotheek Den Bosch in een proefopstelling aan een instrument waarin scholen makkelijk het lokale aanbod kunnen vinden en inzetten. Over deze samenwerking spraken we met Hans Tijssen, voorzitter van het College van Bestuur van ATO-scholenkring, en Nan van Schendel, directeur-bestuurder van de bibliotheek Den Bosch.

  Buiten de school is voor leerlingen veel te leren, bijvoorbeeld in de bibliotheek.

  Wat een bijzondere samenwerking, hoe is die tot stand gekomen?

  Tijssen: “We zochten een partner die ons kon helpen bij de ontwikkeling van een instrument waarin vraag en aanbod samenkomen. We hebben binnen onze versnellingsvraag een Programma van Eisen (PvE) opgesteld waarin een aantal voorwaarden staan voor een samenwerking. In onze zoektocht naar een geschikte partij, bleek de bibliotheek het beste in staat om alle domeinen in het PvE te realiseren.”

  Van Schendel: “Bibliotheken gaan vaker samenwerkingen aan, bijvoorbeeld in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Dit is de eerste keer dat we op deze manier met het onderwijs samenwerken en dat is bijzonder!”

  Jullie werken aan een proefopstelling, wat houdt dat in?

  Van Schendel: “In de proefopstelling werken we aan een database die ervoor zorgt dat het onderwijs beter en sneller het aanbod van educatieve partners kan vinden en inzetten. De database bevat leerdoelen zoals geformuleerd door SLO en de producten en diensten van de partners in de stad. De zoekmachine koppelt die twee vervolgens aan elkaar. Het resultaat: wanneer scholen zoeken in de database, vinden zij in één overzicht aanbod dat past bij hun vraag én dat aansluit bij de leerdoelen.”

  Wat gaan jullie precies doen?

  Van Schendel: “Als bibliotheek zijn wij een intermediair tussen het onderwijs en de educatieve partners in de stad. We werken samen met een aantal partners, waaronder de Koninklijke Bibliotheek, zij hebben de digitale expertise in huis. Met al die kennis kunnen we de beschikbare producten en diensten in de stad metadateren.”

  Tijssen: “In de proefopstelling starten we met het domein Zorg en krijgen voor het metadateren hulp van de GGD. Met leraren en ict-coördinatoren testen we of de proefopstelling voor dit domein goed werkt.”Van Schendel: “Als uit de proefopstelling blijkt dat alles goed werkt, dan kunnen we op termijn kijken of we kunnen opschalen naar andere bibliotheken en onderwijsorganisaties in het land.”

  Wat is tot nu toe de belangrijkste les geweest?

  Van Schendel: “Het beseffen waar het in essentie om gaat. Het aanbod in de stad is ontzettend mooi en de educatieve partners zijn erg gepassioneerd. Maar uiteindelijk draait het om goed onderwijs voor leerlingen en om welke vraag het onderwijs stelt.”

  Tijssen: “Het is heel belangrijk dat je in de lokale samenwerking op bestuurlijk niveau je partners zoekt. Leer elkaar kennen, zoek de verbinding en sluit allianties. De bibliotheek in Den Bosch is daarin voor ons een belangrijke partner. En dankzij Kennisnet en SLO zijn we dicht aangehaakt op de praktijk. Dat is doorslaggevend geweest om dit project te doen slagen.”

  Meer informatie

  Meer lezen over de resultaten van de versnellingsvraag van ATO-scholenkring? Lees ‘Hoe kun je differentieren met onderwijsprojecten?

  Benieuwd naar het verandertraject bij ATO-scholenkring? Lees het artikel ‘Verandertraject op scholen? “Eigenlijk is het heel simpel’

  Bron: https://www.kennisnet.nl/artikel/succesvol-samenwerken-met-lokale-educatieve-partners-aan-onderwijsactiviteiten/

  Tags

  Deel dit artikel

  Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

  Tip hier de redactie

  BLIJF OP DE HOOGTE VAN AL HET ONDERWIJSINNOVATIE NIEUWS