Tip hier de redactie
Wie levert wat
Bekijk overzicht

Uitgeverij Deviant: voor het talent van de toekomst

Wij zijn een educatieve uitgeverij van lesmateriaal voor de vakken Nederlands, Engels, Duits, rekenen en loopbaan & burgerschap. Wij vinden dat iedereen recht heeft op onderwijs dat het best bij zijn situatie past. Want in iedere leerling en student zien wij een talent voor de toekomst. Daarom doen we in ons lesmateriaal recht aan de verschillen tussen studenten en leerlingen. En omdat jij de belangrijkste schakel bent in goed onderwijs, ondersteunen we jou waar we kunnen.

 

We zien dat er in Nederland aan bepaalde onderwijstypen niet genoeg aandacht wordt besteed. Daarom ontwikkelen wij lesmateriaal voor juist die onderwijstypen: het mbo, maar ook voor het PrO, vso en vo. We willen namelijk álle studenten en leerlingen volwaardig lesmateriaal geven. Want elke student en elke leerling bezit unieke talenten. Het is aan ons als educatieve uitgeverij en aan jou als docent om ervoor te zorgen dat die talenten zo goed mogelijk kunnen worden ontplooid. Zodat elke student en elke leerling de toekomst krijgt die hij of zij verdient.

Artikel delen

Deviant

BLIJF OP DE HOOGTE VAN AL HET ONDERWIJSINNOVATIE NIEUWS