Tip hier de redactie
Blog
Bekijk overzicht
10 November 2017
Artikel delen

Basisscholen niet genoeg bekend met subsidiemogelijkheden techniekonderwijs

Categories

Tags

  Deel dit artikel

  Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

  Tip hier de redactie

  Wetenschap- en techniekonderwijs hoeft niet duur te zijn. Maar soms zijn extra financiële middelen handig. En dan moet je als school in het primair onderwijs wel weten welke subsidiemogelijkheden er zijn. Uit een inventarisatie door TechniekTalent.nu blijkt dat scholen subsidies onbenut laten, simpelweg omdat ze er geen weet van hebben. Dit meldt Stichting TechniekTalent.nu.

  Uit de inventarisatie blijkt dat er diverse lokale, regionale, landelijke en Europese subsidiepotten en potjes zijn, waarop scholen een beroep kunnen doen. Het laat ook zien voor welke uiteenlopende activiteiten basisscholen de extra financiering kunnen gebruiken. Zoals bijvoorbeeld de aanschaf van technisch speelgoed en (les)materialen, het professionaliseren van leerkrachten in het geven van W&T-onderwijs of de inrichting van een technieklokaal.

  Subsidies in kaart

  Scholen kunnen bij uiteenlopende organisaties en instanties subsidie krijgen. Zoals van de overheid uit de zogeheten prestatiebox primair onderwijs 2015 – 2020 die speciaal bedoeld is voor cultuureducatie en onderwijskwaliteit in brede zin. Deze subsidie wordt door scholen al vaak ingezet, zo blijkt uit de inventarisatie. Minder bekend zijn andere subsidies, zoals lokale en regionale subsidies vanuit gemeenten en provincies, het LerarenOntwikkelFonds dat leerkrachten de kans biedt hun innovatieve ideeën voor beter onderwijs waar te maken en Europese subsidies NEXT-lab en Erasmus+.

  Private middelen

  Naast reguliere subsidies, kunnen scholen ook gebruik maken van private middelen bij de financiering van W&T-trajecten, zoals bijvoorbeeld sponsoring door bedrijven of sectorfondsen die maatschappelijke doelen willen ondersteunen zoals goed techniekonderwijs. Maar ook samenwerkingsinitiatieven tussen scholen en het bedrijfsleven voor bijvoorbeeld het organiseren van gastlessen of bedrijfsbezoeken.

  Let op misrekening

  Bij het aanvragen en indienen van een van subsidieverzoek is ‘tijd’ een belangrijke factor. Misrekening zit dan in een klein hoekje. Begin allereerst niet bij geld, maar vanuit een visie. Stel in het voortraject vragen als: waar willen we als school over een paar jaar staan? Wat hebben we daarvoor nodig? Wie binnen de organisatie heeft tijd om zich bezig te houden met de aanvraag? Let bij het aanvragen van een subsidie ook op of deze wordt verleend vóór school- of kalenderjaren. Het is jammer als aan het einde van een kalenderjaar nog potjes over zijn die bij beter financieel management te gebruiken waren geweest. En ook belangrijk: aan lopende trajecten worden meestal geen subsidies meer verstrekt.

  Overzicht van alle financierings- en aanvraagmogelijkheden en praktische tips.

  Tags

  Deel dit artikel

  Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

  Tip hier de redactie

  Gerelateerd

  BLIJF OP DE HOOGTE VAN AL HET ONDERWIJSINNOVATIE NIEUWS