Tip hier de redactie
Blog
Bekijk overzicht
31 January 2006
Artikel delen

Remedioom Nederlands

Categories

Tags

  Deel dit artikel

  Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

  Tip hier de redactie
  Remedioom
  Nederlands bevat oefeningen voor het technisch lezen en spellen van
  veel voorkomende Nederlandse woorden. Het programma is bedoeld voor
  taalzwakke leerlingen, zoals dyslectische leerlingen met een
  achterstand op het gebied van woordherkenning en spelling. Het
  programma is zowel bestemd voor autochtone als voor allochtone
  leerlingen. De indeling van het programma is gebaseerd op de indeling
  van het spellingsysteem in de spellingcategorieën basis-, regel-,
  inprent-, en opbouwspellingen.
   
   

  Inhoud
  Het programma onderscheidt drie niveaus:
  • Niveau 1 is bedoeld voor groep 7 en 8 van de basisschool. De leerling
  rijdt in niveau 1 over een zogenoemde Spelweg. Via een oefening met
  kapstokwoorden stopt de leerling bij een benzinepomp en komt hij of zij
  onderweg een bus en vrachtwagens tegen, een trein en een lifter. De rit
  eindigt in het wegrestaurant, waar de leerling zelf zijn consumpties
  moet verdienen. Op de parkeerplaats kan de leerling tot slot een toets
  maken om te kijken of alle lesstof begrepen is.
  • Niveau 2 is voor de brugklas van het voortgezet onderwijs.
  • Niveau 3 is voor leerlingen voortgezet onderwijs en andere
  [volwassen] gebruikers als vervolg op niveau 2. In niveau 2 en 3
  betreden leerlingen een Spelkantoor, een archiefkast waarmee het
  programma de leerling inwijdt in de spelling van de woorden. Via de
  garderobe, de bibliotheek, langs de kopieermachine en door de
  directiekamer baant de leerling zich een weg naar de lift om
  uiteindelijk in het stookhok te laten zien wat hij of zij van de lessen
  heeft begrepen. Via de toets kan de leerling onderzoeken of de spelling
  beheerst wordt.

  In deze recensie beperk ik me tot niveau 1 voor het basisonderwijs. CPS
  levert bij Remedioom nog een aparte beheermodule mee. Hiermee kan de
  leraar het programma op maat instellen voor de leerlingen.

  Ervaring
  Ik ontvang van de uitgever de standalone versie. Het programma wordt
  geleverd met een uitgebreide handleiding die vooral ingaat op de
  didactiek en inhoud van het oefenmateriaal. Vanaf de website is een
  samenvatting van de handleiding te downloaden. Uitstekend verzorgd door
  de uitgever. De installatie verloopt goed. In de beheermodule kan ik
  per leerling aangeven in welk niveau gewerkt moet worden, kan ik
  specifieke oefeningen klaarzetten en de resultaten per leerling inzien.
  Jammer dat instellingen niet direct op groepsniveau instelbaar zijn of
  dat instellingen kopieerbaar zijn van de ene naar de andere leerling.
  Dit scheelt de leerkracht tijd. Standaard zijn alle spellingonderdelen
  voor de leerling toegankelijk. Remedioom gaat didactisch uit van het
  gegeven dat de Nederlandse schrijfwijze in twee hoofdgroepen is te
  onderscheiden namelijk de klank- en opbouwspelling. Schrijfwijze bij
  klankspelling wordt bepaald door de corresponderende klank, daarentegen
  wordt bij opbouwspelling de schrijfwijze bepaald door de opbouw van het
  woord en juist niet door de uitspraak. Niveau 1 besteedt voornamelijk
  aandacht aan de klankspelling. Ik start het programma als leerling en
  begeef me direct op de Spelweg. Allereerst worden spellingregels- en
  structuren met voorbeeld woorden gepresenteerd. Auditief én visueel
  wordt alles op een duidelijke manier aangeboden. Na de presentatiefase
  volgen telkens acht oefeningen en twee spelen. In de kapstok- en
  benzinepomp oefening moet ik woorden slepen naar het juiste
  analogiewoord. Ieder woord spreekt het programma duidelijk uit. In de
  busoefening krijg ik twee zinnen aangeboden waarin een woord ontbreekt
  of twee afbeeldingen gepresenteerd. De bedoeling is om het aangeboden
  woord in de juiste zin of bij de juiste afbeelding te plaatsen. De
  afbeeldingen zijn niet altijd even duidelijk vind ik en ook voor de
  invulzin is een aardige technische leesvaardigheid vereist. Jammer dat
  de zinnen niet kunnen worden voorgelezen. Bij de vrachtwagen oefening
  moeten de juiste woordstukken aan elkaar gekoppeld worden. De laatste
  vier oefeningen zijn meer productief van aard: de leerling moet de
  gevraagde woorden juist intypen. In het eerste spel moet via geheime
  codes een woord gevonden worden, het laatste spel is een variant op
  galgje. In iedere oefening is ook het Remedioom woordenboek op te
  vragen. Eerlijk gezegd valt dit onderdeel me tegen. Van veel woorden is
  geen illustratieve afbeelding beschikbaar en ook de voorbeeldzinnen
  worden niet uitgesproken.

  Conclusie
  Remedioom zit didactisch goed in elkaar en is verzorgd vormgegeven.
  Alle aangeboden spellingwoorden worden zowel visueel als auditief
  helder gepresenteerd. De gebruikte woord-illustraties vind ik niet
  altijd duidelijk en ook het woordenboek mist nog vele ondersteunende
  afbeeldingen. Op dit punt zou Remedioom zich nog kunnen verbeteren. Het
  programma is voor de bovenbouw van het basisonderwijs aantrekkelijk
  genoeg om mee te werken. Als leraar kan ik binnen de beheermodule een
  leerweg instellen om leerlingen specifiek te laten werken met die
  spellingcategorieën en onderdelen waarmee zij moeite hebben. Remedioom
  kan, mits aanvullend en remediërend ingezet, voor taalzwakke leerlingen
  zijn diensten bewijzen. Niveau 2 en 3, geschikt voor het vo, bieden
  ándere oefeningen en inhoud aan, maar zijn qua opzet en didactiek
  gelijk aan niveau 1. Van Remedioom is ook een Engelse, Franse en Duitse
  versie leverbaar.

  uitgeverij: CPS
  prijs: Netwerkversie € 375,- Standalone versie € 125,-
  systeemeisen Pentium 2 processor
  32 Mb intern geheugen
  Windows 98 /2000/ XP/Vista
  SVGA beeldschermresolutie 800 x 600
  Geluidskaart
  Boxen of koptelefoon

  bron: leen shames, vives nummer 82

  Tags

  Deel dit artikel

  Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

  Tip hier de redactie

  Gerelateerd

  BLIJF OP DE HOOGTE VAN AL HET ONDERWIJSINNOVATIE NIEUWS