Tip hier de redactie
Blog
Bekijk overzicht
31 January 2008
Artikel delen

Begrijpend Lezen 2

Categories

Tags

  Deel dit artikel

  Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

  Tip hier de redactie
  Muiswerk
  Educatief is ontwikkelaar en uitgever van diagnostische toets- en
  oefenmateriaal voor taalonderwijs met behulp van de computer. Er zijn
  programma’s ontwikkeld voor alle onderwijssoorten. De laatste twee jaar
  heeft Muiswerk Educatief met name voor het basisonderwijs nieuwe
  producten op de markt gebracht. Meest recent is het oefenprogramma
  Begrijpend Lezen 2, het vervolg op Begrijpend Lezen 1, welke voor de
  onderbouw is ontwikkeld.
   

  Inhoud
  Het programma Muiswerk Begrijpend Lezen 2 is gemaakt voor de groepen 6,
  7 en 8 van het basisonderwijs en voor de onderbouw van het
  praktijkonderwijs en vmbo in het vo. De inhoud van de teksten is
  afgestemd op de belevingswereld van leerlingen van ongeveer 10-14 jaar.
  Het gebruikte tekstniveau is vanaf AVI-9; technische leesvaardigheid op
  dit niveau is dan ook gewenst om met het programma te kunnen werken. In
  Begrijpend Lezen 2 wordt gewerkt vanuit de kerndoelen van het
  basisonderwijs. We noemen er enkele op het gebied van Begrijpend Lezen;
  • betekenis van woorden of woordgroepen afleiden uit de context
  • opzoeken van woordbetekenissen in [digitaal] woordenboek
  • vinden van de hoofdgedachte
  • onderkennen van de bedoeling van de schrijver
  • herkennen van tekstsoorten
  • doorzien van de tekststructuur.
  Daarnaast komen deelvaardigheden aan de orde zoals;
  • vinden van onderwerp
  • voorspellend lezen
  • verwijswoorden herkennen
  • hoofd- en bijzaken onderscheiden
  • moeilijke woorden opzoeken
  • mening, reden, conclusie onderscheiden
  • oorzaak en gevolg herkennen
  • kritisch lezen.

  Muiswerk Begrijpend Lezen 2 is zo opgezet, net als de andere Muiswerk
  producten, dat een diagnostische toets de leerling stuurt naar
  oefenmateriaal dat aansluit bij de gemaakte fouten. De toets kan
  herhaald worden en eventueel leiden tot opnieuw oefenen. Muiswerk
  Begrijpend Lezen 2 bestaat uit 58 oefeningen en 2 diagnostische en
  evaluerende toetsen. Er zijn 88 uitlegschermen met korte informatie. In
  totaal worden in dit programma 704 vragen gesteld en worden tientallen
  teksten gepresenteerd. Bij het programma wordt ook een uitgebreid
  digitaal woordenboek geleverd. Het bevat vele Nederlandstalige woorden
  [11000], vervoegingen [circa 30000], betekenissen [12000] en
  uitdrukkingen [6700]. In het woordenboek is het ook mogelijk om de
  uitdrukkingen of rijmwoorden bij een specifiek woord op te vragen.
  Sommige woorden hebben ter verduidelijking een plaatje bij zich.

  Ervaring
  Ik ontvang van de uitgever het programma met uitgebreide documentatie.
  De 170 pagina dikke handleiding richt zich voor het grootste deel op
  installatie – en beheerinstructies. Belangrijke informatie voor de
  netwerkbeheerder of ict-coördinator van de school, maar voor de
  gemiddelde leerkracht niet echt interessant. In 7 pagina’s wordt in de
  handleiding aandacht besteed aan het programma Begrijpend Lezen 2 zélf.
  Ook wordt een scholingsboekje meegeleverd met instructies hoe je als
  leerkracht met de Muiswerk programma’s kunt werken. De installatie
  verloopt uitstekend. Als beheerder maak ik allereerst een aantal
  docenten aan. Iedere docent kan vervolgens zijn of haar eigen groep
  beheren en zelf leerlingen toevoegen, leerling-gegevens wijzigen en
  resultaten inzien. Dit onderdeel is goed en voldoende duidelijk
  verzorgd. Waarom eigenlijk zo’n dikke handleiding, vraag ik mij af? Ik
  log in als leerling en maak onder de knop ’Wat weet ik al ?’ de eerste
  diagnostische toets. De toets wordt auditief ingeleid. Aan de
  linkerkant verschijnt de tekst en rechts de vraag met meerkeuze
  antwoorden. Ik ontdek spontaan dat de tekst groot gemaakt kan worden
  door de muis naast het kader te bewegen. Dit wordt voor de leerling
  niet echt duidelijk aangegeven. Het klikken op het juiste antwoord
  vraagt een nauwkeurige muisbediening. Wat meer ruimte tussen de
  antwoorden en een veranderende muispijl zou het navigeren naar het
  antwoord vergemakkelijken. Na afloop van mijn toets krijg ik een
  woordelijke diagnose en zijn op basis van mijn antwoorden oefeningen
  geselecteerd onder de knop ‘Jouw oefeningen’. Muiswerk heeft duidelijk
  aandacht besteedt aan de vele verschillende soorten teksten die
  jongeren tegenkomen. Alle denkbare soorten teksten zijn wel in de
  oefeningen verwerkt, zoals sms-berichten, reclames, gedichten,
  stripverhalen en nieuwsberichten. Vooraf wordt informatie gegeven over
  de te trainen deelvaardigheid. Deze informatie wordt ook auditief
  aangeboden binnen de zogenaamde uitlegschermen. De opzet van alle
  oefeningen is duidelijk en herkenbaar. De feedback na foutieve
  antwoorden is adequaat en meestal wordt de leerling ook een aanwijzing
  gegeven om het goede antwoord alsnog te vinden. Uitstekend verzorgd.
  Jammer vind ik dat er geen mogelijkheid bestaat om de oefenteksten te
  laten voorlezen. Een extra optie hiervoor zou het programma nog breder
  inzetbaar maken voor leerlingen die de technische leesvaardigheid nog
  niet goed onder de knie hebben. Het Muiswerk Woordenboek is in iedere
  oefening oproepbaar. Een uitstekend en goed verzorgd hulpmiddel ! De
  betekenis van moeilijke woorden in de tekst zijn op deze manier direct
  op te zoeken. Na afloop kan de leerkracht in het resultatenoverzicht
  precies zien wát en hoe een leerling gewerkt heeft; score, tijd en
  werkoverzicht zijn in verschillende statistieken zichtbaar en eventueel
  uit te printen. Ook de leerling heeft inzicht in eigen resultaten en
  vorderingen.

  Conclusie
  In de bovenbouw van het basisonderwijs zijn wat het begrijpend lezen
  betreft de verschillen tussen leerlingen vaak groot. Muiswerk
  Begrijpend Lezen 2 biedt de mogelijkheid om leerlingen geheel
  zelfstandig leesoefeningen te laten maken op de computer. Begrijpend
  Lezen 2 is naast iedere leesmethode te gebruiken als extra
  oefenmateriaal. Het programma biedt een gevarieerd aanbod
  leesoefeningen met aansprekende teksten voor jongeren in de leeftijd
  van 10 tot 14 jaar. Goede beheersing van de technische leesvaardigheid
  is een ‘must’ om met het programma te kunnen werken. Begrijpend Lezen 2
  zou nog krachtiger kunnen worden als de teksten in de oefening ook
  kunnen worden voorgelezen of dat deze zijn te selecteren om voorgelezen
  te worden met behulp van voorleessoftware. Dán zou Begrijpend Lezen 2
  ook uitstekend geschikt zijn voor dyslectische leerlingen en voor
  gebruik in het speciaal onderwijs. Een idee voor een volgende versie?

  doelgroep: primair onderwijs
  uitgeverij: Muiswerk Educatief
  prijs: Begrijpend Lezen 2: € 187,43 inc. 5 licenties
  systeemeisen Pentium 300 MHz of sneller
  64 Mb RAM intern geheugen
  Windows 98/ME/2000/ XP/Vista
  SVGA beeldschermresolutie 800 x 600
  Geluidskaart
  Boxen of koptelefoon

  bron: leen shames, vives nummer 82

  Tags

  Deel dit artikel

  Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

  Tip hier de redactie

  Gerelateerd

  BLIJF OP DE HOOGTE VAN AL HET ONDERWIJSINNOVATIE NIEUWS