Tip hier de redactie
Blog
Bekijk overzicht
27 January 2016
Artikel delen

Untitled

Categories

Tags

  Deel dit artikel

  Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

  Tip hier de redactie

  Want ook al wordt het predicaat Excellente School verleend door het Ministerie van Onderwijs, het is een keuringstraject dat pas na aanmelding wordt gestart. Haagh is niet verrast dat de scholen zich niet aanmeldden. “In Breda werken de schoolbesturen verregaand samen om samen excellent te zijn. Samen nemen ze hun verantwoordelijkheid voor de hoge kwaliteit op alle scholen, ze kiezen ervoor om niet met elkaar te concurreren.” Ze plaatst ook een nuance bij het vrijwillige keurmerk. “Er zijn zoveel lijstjes. De vergelijking die Elsevier jaarlijks maakt, zegt ook veel, daarin worden wel alle scholen meegenomen.” Zou het niet mooi zijn als bij een volgende meting er wel meerdere scholen het predicaat excellent krijgen? “De schoolbesturen staan achter de methodiek van excellente scholen en sluiten ook zeker niet uit zich in de toekomst weer aan te melden. En, ik durf ze daarin best uit te dagen. Want ik twijfel er niet aan dat ze excellent zijn. Dat zijn ze nu ook. Alleen dan zonder het predicaat. ” Dat betekent niet dat er geen goed onderwijs gegeven wordt in Breda, in tegendeel. Haagh is overtuigd van de kwaliteit van het Bredase onderwijs. “Ik weet dat de scholen voldoen aan de eisen die gesteld worden bij deze beoordeling, bijvoorbeeld profilering, zoals het Newman met het technasium.” De Bredase samenwerking is uniek voor Nederland merkt Haagh. “We krijgen met regelmaat schoolbestuurders en gemeenten op bezoek om te praten over hoe het in Breda is geregeld.” Want dat zit zo. De Bredase scholen hebben de verantwoordelijkheid voor nieuwbouw en onderhoud van panden in een gezamenlijke stichting ondergebracht. Voor het voortgezet onderwijs als sinds 2008, toen Building Breda werd opgericht, en voor het basisonderwijs sinds afgelopen jaar in BreedSaam. “Dat biedt het voortgezet onderwijs de kans zich te profileren met specifieke richtingen en kon er bij het Newman geïnvesteerd worden in een laboratorium, en ligt bij het Markenhage de nadruk op cultuur en bij de Graaf Engelbrecht op sport.” Dat betekent volgens Haagh ook dat de scholen samen naar oplossingen zoeken voor wijken die vergrijzen en dat er balans blijft tussen de scholen. “Waar je vroeger wel zag dat een school met nieuwbouw ineens veel aanmeldingen kreeg, spreken de scholen nu af dat er een maximum is. Je krijgt daardoor ook geen leegloop bij andere scholen. Gevolg wel dat er soms geloot moet worden.” Haagh kijk zelf inmiddels verder naar de stand van zaken in het onderwijs. In de nota Onbegrensd Ontdekken heeft de wethouder twee inhoudelijke speerpunten: Taal en techniek. “Taal omdat dit belangrijk is voor de ontwikkeling. Daarom zetten we in op stimulering van taal bij twee tot vierjarigen. Bijvoorbeeld met de voorleesexpress, waar 150 vrijwilligers voorlezen bij gezinnen waar dat niet gebeurt, bijvoorbeeld omdat ouders laaggeletterd zijn.”

  bron: bredavandaag.nl

  Tags

  Deel dit artikel

  Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

  Tip hier de redactie

  Gerelateerd

  BLIJF OP DE HOOGTE VAN AL HET ONDERWIJSINNOVATIE NIEUWS