Tip hier de redactie
Blog
Bekijk overzicht
30 January 2009
Artikel delen

Complete lesmethodes gratis online

Categories

Tags

  Deel dit artikel

  Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

  Tip hier de redactie

  In samenwerking met de Open Universiteit Nederland, stellen leraren en scholen nu complete lesmethodes voor vmbo, havo en vwo via internet gratis ter beschikking. Op de speciale website www.openmethodes.ou.nl zijn de eerste methodes te downloaden en dit aanbod wordt gestaag uitgebreid.

  Scholen en leraren kunnen deze schoolboekvervangende materialen inzetten, en ze eventueel ook nog op maat van hun leerlingen snijden. Het uitgangspunt bij het ter beschikking stellen is immers dat met respect voor het auteursrecht het lesmateriaal aangevuld en verrijkt kan worden.

  Schoolboekvervangend
  Veel leraren en scholen hebben de afgelopen jaren lesmaterialen voor eigen gebruik ontwikkeld, en zijn bereid deze breed en gratis beschikbaar te stellen. En dan gaat het niet om een aanvulling op bestaande lesmethodes van uitgevers, maar om (delen van) methodes die kerndoeldekkend zijn. Dat blijkt uit de inventarisatie van beschikbare schoolboekvervangende materialen die door het Ruud de Moor centrum (RdMC) van de Open Universiteit in augustus 2008 is gestart. Alle lesmethodes die nu beschikbaar zijn via www.openmethodes.ou.nl worden al gebruikt in het voortgezet onderwijs.

  Kwaliteit
  De kwaliteit van de open methodes is in handen van de auteurs, naar analogie van de open contentbeweging met bijvoorbeeld Wikipedia of de open source software (bijv. Linux). Gebruikers kunnen reageren op de aangeboden (delen van) lesmethodes. Het RdMC gaat dit jaar onderzoeken of deze voldoen aan de verwachtingen van scholen en docenten. Daarnaast biedt het RdMC in de loop van 2009 gericht ondersteuning aan docenten en scholen bij het verrijken en actualiseren van open methodes.

  Ervaring met ‘open educational resources’
  Het RdMC ontwikkelt materialen voor het onderwijs die gratis door leraren gebruikt kunnen worden in de (professionalisering van hun) dagelijkse werkzaamheden. De Open Universiteit heeft zowel nationaal als internationaal een voortrekkersrol op het gebied van open leermaterialen of – zoals men dat internationaal noemt – ‘open educational resources’. Sinds december 2006 biedt de Open Universiteit gratis korte cursussen voor zelfstudie aan via internet, variërend van ‘Literair lezen’ tot ‘Evolutie voor psychologen’. Een aantal middelbare scholen maakt hier weer gebruik van in hun onderwijs.

  Tags

  Deel dit artikel

  Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

  Tip hier de redactie

  Gerelateerd

  BLIJF OP DE HOOGTE VAN AL HET ONDERWIJSINNOVATIE NIEUWS