Tip hier de redactie
Blog
Bekijk overzicht
24 February 2014
Artikel delen

D66 presenteert pakket van 40 miljoen euro voor beter onderwijs

Categories

Tags

  Deel dit artikel

  Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

  Tip hier de redactie

  Vandaag presenteert D66 een pakket van veertig miljoen euro voor beter onderwijs. Het gaat om investeringen in 2015 en 2016 in onder meer een schone scholenfonds voor duurzame schoolgebouwen en betere begeleiding voor moeilijk lerende kinderen in het mbo. Ook is er geld vrijgemaakt voor het behoud van Nederlands onderwijs voor kinderen in het buitenland, onderzoek naar effectieve lesmethoden en het aantrekken van buitenlandse studenten voor het Nederlands onderwijs. Tot slot wordt geïnvesteerd in de Leidsche Instrumentmakersschool, een voorbeeld van technisch hoogstaand vakonderwijs. D66-Tweede Kamerlid Paul van Meenen: “Met deze investeringen kiezen we voor kwaliteit in het onderwijs. Scholen worden schoner, moeilijk lerende kinderen krijgen extra begeleiding en ons onderwijs houdt een open blik naar de wereld. Stuk voor stuk belangrijk voor het onderwijs in Nederland.”

  Voorwaarde

  Het pakket is het gevolg van het behoud van de toeslag voor kleine scholen, een wens van ChristenUnie en SGP. Hierdoor viel twee maal 20 miljoen euro vrij in 2015 en 2016, wat D66 nu kan investeren in beter onderwijs.

  Vakmanschap

  Nederland kan niet zonder technisch vakmanschap. Daarom kiest D66 ervoor 3 miljoen euro te investeren in de uitbreiding van de Leidse Instrumentmakersschool. Dat is noodzakelijk door het groeiende studentenaantal. De school is een klein zelfstandig mbo, dat onder meer de instrumenten levert waarmee astronauten als Andre Kuipers werken in de ruimte. Van Meenen: “Deze school is een succesverhaal in het mbo. De Nederlandse economie kan niet zonder goed opgeleide vakmensen. Daarom ben ik blij dat de Leidsche Instrumentmakersschool nu meer studenten kan opleiden.”

  Schone scholen

  Zuinige schoolgebouwen besparen geld en energie. Maar investeringen in schone scholen kosten geld. Daarom wordt €10 miljoen gestoken in een revolverend fonds voor schone scholen. Hiermee kunnen scholen investeringen in een zuiniger schoolgebouw financieren met een voorschot. Zo besparen scholen geld, bijvoorbeeld door te investeren in isolatie en energiebesparende maatregelen. Van Meenen: “Scholen willen graag duurzamer worden. Maar door de sluipende bezuinigingen in het onderwijs van de laatste jaren, hebben zij geen geld hiervoor. Met dit fonds geven wij scholen de kans om geld te besparen door groener te worden.”

  Passend onderwijs

  Met de komst van het passend onderwijs in het mbo krijgen ROC’s te maken met leerlingen die meer persoonlijke aandacht nodig hebben. Dit vraagt extra ondersteuning en begeleiding. Met een budgetverhoging van 5 miljoen euro per jaar kunnen zij investeren in extra zorg en begeleiding. Van Meenen: “Ieder kind verdient de kans het beste uit zichzelf te halen. Ook als hij of zij net wat meer aandacht nodig heeft. Met dit geld hebben scholen meer ruimte om deze jongeren goed op weg te helpen.”

  Over de grens

  Omdat het kabinet aanvankelijk van plan was te bezuinigen op onderwijs, dreigde het Nederlands onderwijs voor kinderen in het buitenland deels te verdwijnen. Hierdoor misten zij de aansluiting op het Nederlands onderwijs en de Nederlandse arbeidsmarkt als zij terug zouden keren. Met tweemaal €5 miljoen worden de Nederlandse scholen in het buitenland geholpen. Zo garanderen we het onderwijs aan ruim 10.000 Nederlandse kinderen buiten de landsgrenzen. Ook wordt 2 miljoen euro geïnvesteerd in het werven van internationale studenten voor het Nederlands onderwijs. Zo kunnen we nieuwe kansen pakken in Turkije, Zuid-Afrika en Latijns Amerika, maar ook werven voor het beroepsonderwijs in China. Van Meenen: “Nederlanders verdienen hun geld over de hele wereld. Dan moet ons onderwijs ook over de grens kijken. Ondernemende mensen moeten we belonen in plaats van het onderwijs voor hun kinderen op het spel te zetten. En omgekeerd zorgen we dat buitenlandse studenten de weg naar onze scholen vinden. Zo blijven we van elkaar leren.”

  Het beste onderwijs

  Het Nederlands onderwijs moet inspelen op nieuwe ontwikkelingen om kinderen voor te bereiden op de wereld van morgen. Digitalisering en internationalisering vragen om nieuwe lesmethoden. Daarom krijgt het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek 5 miljoen euro om te investeren in het beste onderzoek naar onderwijsmethoden. Van Meenen: “Te vaak zie ik op scholen hetzelfde onderwijs dat ik vijftig jaar geleden zelf kreeg. Om onze kinderen het allerbeste te bieden, moeten we ons onderwijs voortdurend bijschaven en verbeteren. Dat kan met deze investering.”

  Tags

  Deel dit artikel

  Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

  Tip hier de redactie

  Gerelateerd

  BLIJF OP DE HOOGTE VAN AL HET ONDERWIJSINNOVATIE NIEUWS