Tip hier de redactie
Blog
Bekijk overzicht
9 July 2015
Artikel delen

De Woord&beeldclub van Annemarie van Es

Categories

Tags

  Deel dit artikel

  Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

  Tip hier de redactie

  Annemarie van Es is intern begeleider en coördinator/docent van de plusklassen op OBS De Startbaan in Ypenburg, Den Haag. Sinds begin dit schooljaar neemt de school deel aan een groot internationaal project: NPDL [New pedagogies for deep learning]. Door dit project worden de  plusklassen anders  vormgegeven en geïntegreerd  in NPDL projecten waaraan alle leerlingen gaan deelnemen.

  Annemarie is met bloggen begonnen om alle ervaringen, links en lessen, opgedaan in de projecten voor de plusklassen, te kunnen bewaren.  Het blog deelde zij als volgt in:  in de menubalk beleidsplan, foto’s van uitstapjes en foto’s van werk van de leerlingen,  in de linker kolom de projecten en lessen en in de hoofdkolom de blog met recent nieuws. Het voordeel van dit blog is dat ouders en leerlingen kunnen meekijken naar het leerproces en leerkrachten gebruik kunnen maken van de lessen.

  Waarover blogt Annemarie?
  Annemarie  begon in 2009 met bloggen toen ze startte met projecten voor plusleerlingen. Als Intern begeleider viel haar op dat het slecht gesteld was met het welbevinden van ‘slimmere’ leerlingen. Dat bleek destijds vooral uit het Vijfde Groeps Onderzoek waarin leerlingen zelf in een vragenlijst aangeven hoe ze denken over school. Dit was de aanleiding te starten met kunstprojecten voor plusleerlingen. Hier lag haar expertise als zij-instromer met een opleiding aan de KABK [koninklijke Academie voor Beeldende Kunst]. Later breidde ze deze projecten uit met techniek en vormen van taal die meestal in de klas niet aan bod komen. Poëzie, debat, en filosofie kregen een plek in de plusklassen. De Woord&beeldclub was geboren. Iedere les heeft een moment van evaluatie waarin de leerlingen elkaars werk bekijken. Die momenten worden altijd gefotografeerd en komen op de blog.

  Voortschrijdend inzicht…
  Deze Woord&beeldclub heeft inmiddels een prominente plek binnen de school. Kennis over begaafdheid werd fors vergroot. Begaafde leerlingen gaan nu met meer plezier naar school. Uitwisseling van kennis en ervaring  met andere scholen en collega's is op gang gekomen. Toen kwam het  punt dat team en leerlingen opmerkten dat deze projecten, waarin verwondering, leren leren en zelf ontdekken een grote plek hebben, goed zouden zijn voor iedere leerling. Daarom wordt nu gezocht naar een manier deze projecten voor alle leerlingen toegankelijk te maken.

  De projecten van de plusklas werden begin dit schooljaar als pilot aan een hele groep aangeboden en wat bleek: alle leerlingen doen op hun eigen manier mee. Hierbij kunnen leerlingen die zwak scoren in rekenen en taal uitblinken en andersom kunnen cognitief sterke leerlingen worstelen met bepaalde problemen. Deze manier van leren spreekt hele andere vaardigheden van leerlingen aan. Verder kan de leerkracht bij een dergelijk project goed differentiëren en aandacht schenken aan vaardigheden als samenwerken, creativiteit en burgerschap. De Qind scholen, scholen in de Vinexlocaties in den Haag van stichting De Haagse Scholen, doen mee aan NPDL. Dit internationale project ondersteunt onze wijze van projectmatig lesgeven en biedt veel input om meer technologie en ict in de school te brengen. Dit om zowel leerkracht als leerling te motiveren en weer samen te gaan genieten van verwondering en leren.

  Verder Bloggen…
  Ook bij het opzetten van NPDL projecten binnen de scholen ziet Annemarie de blog als een belangrijke tool om ervaringen te delen en van elkaar te leren. Bij de blog van de Woord&beeldclub valt op dat er steeds meer filmpjes worden gemaakt waarin leerlingen aan het woord komen. Als docent leer je namelijk net zoveel van je leerlingen als zij van jou. In een lerende organisatie die onze school is kan een blog dit leerproces voor iedereen zichtbaar maken.

  Volgende keer:
  Annemarie van Es geeft het stokje door aan collega edublogger Bernadette Sanders. Zij heeft werkelijk veel kennis over dyslexie, ADHD en autisme en heeft altijd weer een ingang en een aanpak. Als ik een kind was dat vastzat zou ik zeker door haar verder geholpen willen worden.

  Links:
  woordenbeeldclub.wordpress.com/

  pinterest.com/Woordenbeeld/

  newpedagogies.nl/

  newpedagogies.info/

  Tags

  Deel dit artikel

  Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

  Tip hier de redactie

  Gerelateerd

  BLIJF OP DE HOOGTE VAN AL HET ONDERWIJSINNOVATIE NIEUWS