Tip hier de redactie
Blog
Bekijk overzicht
28 March 2013
Artikel delen

Dekker maakt gegevens eindtoets voorlopig niet openbaar

Categories

Tags

  Deel dit artikel

  Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

  Tip hier de redactie

  Staatssecretaris Dekker (Onderwijs, VVD) maakt de gegevens van de (Cito) eindtoetsen voorlopig niet openbaar. Hij neemt eerst een beslissing op de bezwaarschriften die zijn ingediend tegen zijn besluit om de gegevens wel vrij te geven. Een woordvoerder van OCW heeft een brief daarover van de landsadvocaat bevestigd.


  Dat brief is onder meer gericht aan besturen die een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening hebben ingediend. Die procedure was nodig om ervoor te zorgen dat de bewindsman de openbaarmaking van de gemiddelde toetsscores van de basisscholen uit zou stellen.


  Het indienen van een bezwaarschrift verhindert namelijk op zichzelf niet dat de staatssecretaris zijn besluit al kan uitvoeren. Een voorlopige voorziening is erop gericht om de openbaarmaking op te schorten. Door de toezegging van Dekker hoeven deze procedures niet doorgezet te worden. Dat scheelt juridische kosten.


  Gezien de belangen die in het geding zijn, zowel van de besturen als van RTL Nieuws, zal de staatssecretaris de behandeling van de bezwaarschriften voortvarend ter hand nemen, laat de woordvoerder weten.


  Als Dekker op de bezwaarschriften heeft beslist ontstaat overigens een vergelijkbare situatie. Tegen dit besluit staat namelijk eveneens de mogelijkheid open om in beroep te gaan bij de bestuursrechter.


  De beroepsprocedure verhindert op zichzelf niet het eventuele besluit van de staatssecretaris om de gegevens op dat moment al openbaar te maken. Ook in dat geval zullen indieners van een beroepsschrift een voorlopige voorziening moeten aanvragen.


  Protest
  De kwestie van het openbaar maken van de gemiddelde scores op de eindtoetsen is actueel geworden door een verzoek van RTL Nieuws om de beschikking te krijgen over die gegevens. De redactie van RTL Nieuws baseert het verzoek op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).


  Staatssecretaris Dekker kondigde twee weken geleden aan om het verzoek van RTL te honoreren en de scores over de afgelopen drie jaar openbaar te maken. Dat leidde tot protest vanuit het onderwijs.


  Scholen voorzien dat ze worden afgerekend op ranglijstjes in de media. Ze willen wel transparant zijn over hun onderwijskwaliteit, maar ze vinden dat het gaat om het brede spectrum en niet alleen om de kale scores op de eindtoets.

  Tags

  Deel dit artikel

  Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

  Tip hier de redactie

  Gerelateerd

  BLIJF OP DE HOOGTE VAN AL HET ONDERWIJSINNOVATIE NIEUWS