Tip hier de redactie
Blog
Bekijk overzicht
6 June 2016
Artikel delen

Dekker: ‘We moeten leerlingen geestelijk wapenen’

Categories

Tags

  Deel dit artikel

  Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

  Tip hier de redactie

  Dekker besloot deze week geen geld te geven aan de middelbare school voor moslims die de Sio al jarenlang in Amsterdam probeert te stichten. Zijn beslissing is uniek: nog nooit eerder werd een school op voorhand al geld ontzegd omdat de onderwijskwaliteit mogelijk niet op orde is.

  Op uw beslissing is kritiek. Onderwijsjurist Paul Zoontjes zegt dat er geen wettelijke basis voor is.
  Dekker: "Dat ben ik niet met hem eens. De heer Zoontjes kijkt met een strikt juridische bril naar deze zaak, ik kijk met een maatschappelijke bril. Dan is de vraag of wij kinderen in handen moeten geven van bestuurders die eerder betrokken waren bij het mislukte Islamitisch College Amsterdam en die bovendien nooit echt afstand hebben genomen van loftuitingen aan het adres van IS. Mijn antwoord op die vraag is ronduit 'nee': we moeten onze leerlingen geestelijk wapenen tegen dat soort gedachten." .

  Ik heb geen probleem met islamitisch onderwijs. Ik heb een probleem met de bestuurders van de Sio.
  Sander Dekker, staatssecretaris

  Is er wat u betreft ruimte voor islamitisch onderwijs in Nederland?
  "Ja hoor. Ik heb niets tegen het bijzonder onderwijs, laat ik dat misverstand maar meteen uit de weg ruimen. Ik heb ook geen probleem met islamitisch onderwijs. Ik heb een probleem met de bestuurders van de Sio."

  Andere bestuurders van islamitische scholen willen een middelbare school starten maar kunnen dat niet omdat de mannen waar u een probleem mee heeft zowel in Amsterdam als in Den Haag voet aan de grond hebben. Wat kunt u voor hen doen?
  "Op dit moment niet zo veel. Ik wil geen valse hoop bieden. De niche 'islamitisch onderwijs' is in beide steden nu bezet. Dat komt doordat het systeem dat we in Nederland hebben voor het stichten van nieuwe scholen volstrekt achterhaald is. Het zit op slot."

  De staatssecretaris maakte begin dit jaar bekend dat hij het makkelijker wil maken om nieuwe scholen te starten. Straks hoeven scholen niet meer gestoeld te zijn op een levensovertuiging, maar volstaat ook een 'vernieuwend onderwijsconcept' plus voldoende verklaringen van ouders die hun kind naar de nieuwe school willen brengen. Als zijn wetsvoorstel wordt aangenomen, gaat de Onderwijsinspectie daarnaast scholen van tevoren controleren op de kwaliteit. Nu gebeurt dat pas als kinderen er al les krijgen. .

  Critici vinden dat u zich, met uw beslissing over de Sio en uw wetsvoorstel, te veel bemoeit met de vrijheid van onderwijs.
  "Er blijft in Nederland ruimte voor de eigen identiteit van scholen. Ik heb nooit beweerd dat het onderwijs op religieuze grondslag moet verdwijnen. Maar de vrijheid van onderwijs wordt wat mij betreft ingeperkt door ideeën over hoe wij met elkaar willen omgaan. De gelijkheid van man en vrouw, vrijheid van meningsuiting, geen discriminatie van homoseksuelen. Dat zijn waarden en normen die wat mij betreft ononderhandelbaar zijn." .

  bron: trouw.nl

  Tags

  Deel dit artikel

  Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

  Tip hier de redactie

  Gerelateerd

  BLIJF OP DE HOOGTE VAN AL HET ONDERWIJSINNOVATIE NIEUWS