Tip hier de redactie
Blog
Bekijk overzicht
9 November 2017
Artikel delen

Digitalisering in het hoger onderwijs moet sneller

Categories

Tags

  Deel dit artikel

  Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

  Tip hier de redactie

  Vereniging van Universiteiten (VSNU), Vereniging Hogescholen en SURF presenteren versnellingsagenda.

  De Vereniging van Universiteiten, Vereniging Hogescholen en SURF overhandigen vandaag tijdens De SURF Onderwijsdagen de Versnellingsagenda voor onderwijsinnovatie 2017 aan Marcelis Boereboom, directeur-generaal Hoger Onderwijs bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De organisaties formuleren in de agenda concrete speerpunten voor het versnellen van onderwijsinnovatie: het verbeteren van aansluiting op de arbeidsmarkt, de flexibilisering van het onderwijs en het slimmer en beter leren met technologie. De organisaties slaan de handen ineen omdat ICT een steeds grotere plek inneemt in het dagelijks leven. Onderwijs moet zich daar in een versneld tempo op aanpassen, zowel in het curriculum, alsook in de manier waarop studenten kunnen leren.

  Voorzitter van de Vereniging Hogescholen Thom de Graaf onderstreept het belang van de Versnellingsagenda voor onderwijsinnovatie: “Instellingen en opleidingen zijn al volop bezig met onderwijsinnovatie en hun ontwikkelingen dragen bij aan de doelstellingen van deze versnellingsagenda. Maar het vraagt om kennisdeling, gedeeld commitment en gemeenschappelijke investeringen om de beloften van ICT voor het onderwijs te kunnen verzilveren”. Daartoe gaan de drie organisaties initiatieven vanuit instellingen meer delen en aanjagen. Ook zoeken zij de samenwerking met EdTech-bedrijven, en werken ze samen aan randvoorwaarden voor flexibel onderwijs en aan privacy en security van studiedata. Het faciliteren en professionaliseren van docenten, en hen de ruimte bieden om te innoveren in hun onderwijs vormen een belangrijke voorwaarde voor het realiseren van de ambities in de versnellingsagenda.

  Om de verdere uitvoering vorm te geven wordt een stuurgroep ingesteld die bestaat uit bestuurders van de onderwijsinstellingen en SURF. Uiterlijk mei 2018 legt de stuurgroep een vierjarige werkagenda met concrete stappen voor aan de besturen van de drie organisaties.

   

  Kansen en risico’s

  “Nederland is een compact, hoogontwikkeld en goed georganiseerd land met uitstekende fysieke en digitale infrastructuren. Deze bijzondere combinatie van eigenschappen geeft ons land de unieke kans om wereldwijd voorop te lopen in onderwijsinnovatie,” aldus Pieter Duisenberg, voorzitter van de Vereniging van Universiteiten. Erwin Bleumink, lid bestuur van SURF geeft aan dat naast alle mogelijkheden die digitalisering biedt, er ook risico’s zijn om rekening mee te houden: “Het gebruik van studiedata biedt bijvoorbeeld kansen voor studiebegeleiding op maat, maar levert ook vraagstukken op rondom privacy en veiligheid. Het grote aanbod aan publieke, private en Edtech-applicaties maakt een regie noodzakelijk om te voorkomen dat docenten door de bomen het bos niet meer zien, en studenten bij elke cursus in een ander digitaal landschap terecht komen.”

   

  Tags

  Deel dit artikel

  Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

  Tip hier de redactie

  Gerelateerd

  BLIJF OP DE HOOGTE VAN AL HET ONDERWIJSINNOVATIE NIEUWS