Tip hier de redactie
Blog
Bekijk overzicht
22 April 2015
Artikel delen

Digitalisering onderwijs: geen keuzevak

Categories

Tags

  Deel dit artikel

  Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

  Tip hier de redactie

  Digitalisering in het onderwijs wordt al jaren gezien als een grote belofte voor het verbeteren van de kwaliteit, het verhogen van individuele leerrendementen en het efficiënter kunnen organiseren van onderwijsinstellingen. Denk aan de Steve Jobsscholen, het digibord en het wel of niet gebruiken van smartphones in de klas. De rol van de docent en de schoolbestuurder in deze verandering is cruciaal. Digitalisering van het onderwijs is voor hen geen keuzevak, maar verdient topprioriteit op hun eigen veranderagenda. Aldus ondernemers die actief zijn in het onderwijs.

  Wat remt de doorbraak van digitalisering in het onderwijs?

  De eerste peiling van Zaken in Educatie had een duidelijke boodschap voor docenten en schoolbestuurders. De beleidsfocus van schoolbesturen en didactische ICT-vaardigheden van leerkrachten worden door ondernemers genoemd als de belangrijkste versnellers voor de doorbraak van digitalisering in het onderwijs.

  In de tweede editie van Zaken in Educatie hebben we de respondenten daarom verder bevraagd. Welke ICT-vaardigheden zouden docenten moeten ontwikkelen? En wat zou schoolbestuurders helpen bij het realiseren van succesvol beleid op de digitalisering in het onderwijs? Aan het panel hebben 100 ondernemers uit de educatieve sector deelgenomen.

  Leer onderwijzen met inzet van ICT en digitaal lesmateriaal

  De respondenten zien als belangrijkste te ontwikkelen vaardigheid voor docenten het leren onderwijzen met inzet van ICT en digitaal lesmateriaal. Twee  van de drie ondernemers noemt het pedagogisch en didactisch inzetten van ICT en digitaal lesmateriaal als belangrijkste te ontwikkelen vaardigheid. Op de tweede plaats volgt het experimenteren met nieuwe toepassingen. Wederom een vaardigheid die gaat over de toepassing in de praktijk.

  Figuur 1: Welke ICT-vaardigheden zouden de meeste docenten moeten ontwikkelen? (N=58)

  Opvallend is dat het gebruik van apparaten, software en toepassingen door één op de drie ondernemers wordt genoemd als belangrijke nog te ontwikkelen competentie. Het zit volgens deze respondenten dus niet alleen in het op een nieuwe manier onderwijzen, maar ook in het goed kunnen bedienen en gebruiken van ICT.

  Ontwikkel visie en veranderaanpak voor digitalisering onderwijs

  Voor de schoolbestuurders is de boodschap van de respondenten minder eenduidig. Schoolbestuurders zouden aandacht moeten hebben voor de professionalisering van docenten. Dit advies sluit aan bij de uitkomsten uit de vorige paragraaf.

  Figuur 2: Wat zou helpen bij het realiseren van succesvol beleid op digitalisering? (N=58)

  Volgens de helft van de ondernemers zou het beleid van schoolbestuurders succesvoller worden door het uitdragen van een eigen visie op digitaal onderwijs. Zeker als deze visie gepaard gaat met een veranderaanpak om digitaal onderwijs binnen de instelling te realiseren. Opvallend is dat slechts een beperkt deel van de respondenten randvoorwaardelijke zaken als aandacht voor aanschaf van digitaal lesmateriaal, vernieuwing ICT-infrastructuur, overzicht van aanbieders en het beschikbaar stellen van financiële middelen noemt. Digitalisering van het onderwijs verdient topprioriteit op de beleidsagenda van schoolbestuurders en is ook voor hen geen keuzevak.

  Tags

  Deel dit artikel

  Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

  Tip hier de redactie

  Gerelateerd

  BLIJF OP DE HOOGTE VAN AL HET ONDERWIJSINNOVATIE NIEUWS