Tip hier de redactie
Blog
Bekijk overzicht
20 January 2014
Artikel delen

Excellentie in het basisonderwijs: een gezamenlijk doel

Categories

Tags

  Deel dit artikel

  Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

  Tip hier de redactie

  Vandaag ontvangt Sander Dekker, staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, het rapport "Passend onderwijs boven de streep. Over excelleren in het primair onderwijs". In dit rapport staan aanbevelingen om excellentie in het primair onderwijs te bevorderen. Dekker ontvangt dit rapport tijdens een werkbezoek aan Kaleidoscope, een bovenschoolse vorm van begeleiding die de SCOPE scholengroep biedt aan kinderen die (hoog)begaafd zijn.

  Brede talentontwikkeling  
  Excellentiebevordering in het basisonderwijs zou gericht moeten zijn op de maximale ontplooiing van elk talent. Een passend en breed onderwijsaanbod stimuleert kinderen om hun potentie waar te maken en zo tot 'excellente' prestaties te komen. Het gaat dan niet alleen om de ontwikkeling op het gebied van taal en rekenen, maar ook binnen andere vakken, zoals wetenschap en technologie, cultuur en sport. Ook om bepaalde vaardigheden die op school worden ontwikkeld zoals creativiteit, nieuwsgierigheid, het vermogen om samen te werken en toepassingsvaardigheden.
  De school is dan meer een netwerkorganisatie die samen met allerlei partijen uit de omgeving een breed aanbod creëert en aan de hand van individuele ontwikkellijnen aan de talentontwikkeling van alle kinderen werkt.
  Schoolteams staan dus niet alleen voor deze taak, maar delen de verantwoordelijkheid met ouders, gemeenten, maatschappelijke instellingen, bedrijven, kinderopvang en voorschoolse educatie (vve) en collega's uit het voortgezet onderwijs en hoger onderwijs.

  Ook is een belangrijke rol weggelegd voor het ministerie van OCW. Aanbevolen wordt om:
  – in afstemming met de Inspectie voor het Onderwijs en het onderwijsveld een andere en ruimere manier te ontwerpen om de kwaliteit van het onderwijs te meten.
  – excellente toekomstige leraren aan te trekken voor het basisonderwijs door bijvoorbeeld het programma Eerst de Klas ook voor deze sector op te zetten.
  – samen met het onderwijsveld na te denken over het vormgeven van een kleine, flexibele organisatie die kennisdeling stimuleert.

  Staatssecretaris Dekker komt dit voorjaar met een Plan van Aanpak Toptalent. Hij laat zich daarbij inspireren door goede ideeën en initiatieven van leraren, leerlingen, ouders en schooldirecteuren zelf. Ook dit advies wordt daarbij betrokken.

  Het rapport "Passend onderwijs boven de streep. Over excelleren in het primair onderwijs" is opgesteld door het Platform Bèta Techniek, in consultatie met een denktank onder voorzitterschap van Hans Adriaansens (voorzitter van de expertcommissie Leading Experts van het Sirius Programma).

  Tags

  Deel dit artikel

  Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

  Tip hier de redactie

  Gerelateerd

  BLIJF OP DE HOOGTE VAN AL HET ONDERWIJSINNOVATIE NIEUWS