Tip hier de redactie
Blog
Bekijk overzicht
2 March 2009
Artikel delen

Film ‘Onzichtbare Taaltaken’ geeft impuls aan taalontwikkeling

Categories

Tags

  Deel dit artikel

  Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

  Tip hier de redactie

  Op woensdag 4 maart, presenteert het ROC van Amsterdam met trots de film ‘Onzichtbare Taaltaken’. Met deze educatieve documentaire wil het ROC van Amsterdam een sterke impuls geven aan de taalontwikkeling in het beroepsonderwijs, zowel aan de Nederlandse taal, als de moderne vreemde talen.

  In de film worden leerlingen gevolgd op stage en in de les en daarnaast brengt de film in beeld hoe docenten en leerlingen gezamenlijk op zoek gaan naar mogelijkheden om taalvaardigheid in goed onderwijs te vatten. Vragen die gesteld worden zijn: Hoe beoordeel je taal in een beroepssituatie? Hoe zorg je dat leerlingen hun woordenschat uitbreiden en hun taalniveau verhogen? We zien in de film welke rol taal speelt bij een goede beroepshouding. Bijvoorbeeld: Hoe overtuig je iemand van de noodzaak van een bepaald medicijn? Hoe breng je een gevoel onder woorden? En, hoe doe je dat in een ander taal?

  Professionaliteit
  Taal vormt een belangrijke bijdrage in het dagelijks functioneren. Ook in de (beroeps)situatie speelt taal een grote rol en is het naast vakinhoudelijke kennis, mede bepalend of men al dan niet slaagt in beroepstaken. "Als je je vakkennis niet goed kan verwoorden, kom je niet professioneel over", aldus een van de leerlingen in de film. Ook docenten onderschrijven die mening. "Als leerlingen hun vragen niet goed kunnen formuleren, redden ze het niet", zegt de docent techniek.

  Uitnodiging tot discussie
  De film biedt stof tot nadenken over de manier waarop je taalontwikkeling in het beroepsonderwijs kunt versterken en nodigt uit tot discussie. De film is daarom een must voor alle docenten (ook voor de niet-taaldocenten), praktijkbegeleiders en onderwijsmanagers in het beroepsonderwijs.
  De film is bedoeld als voorlichtings- en scholingsmateriaal voor docenten, managers en praktijkbegeleiders. Zij kunnen hiermee ideeën opdoen voor een effectiever taalbeleid in hun onderwijspraktijk.

  Samenwerking

  De film is een initiatief van de beleidsmedewerkers taalontwikkeling van het ROC van Amsterdam (Firma Taal) en de filmer Maarten van der Burg (Script Factory). Het ministerie van OCW heeft een financiële bijdrage geleverd vanuit het Project Aanvalsplan Laaggeletterdheid  en de Hogeschool Utrecht heeft financieel bijgedragen vanuit het lectoraat ‘Lesgeven in de multiculturele school’. Door de overheid en hogescholen wordt ook grote waarde gehecht aan het bevorderen van taalvaardigheid onder mbo-leerlingen.

  www.rocva.nl

  Tags

  Deel dit artikel

  Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

  Tip hier de redactie

  Gerelateerd

  BLIJF OP DE HOOGTE VAN AL HET ONDERWIJSINNOVATIE NIEUWS