Tip hier de redactie
Blog
Bekijk overzicht
19 October 2015
Artikel delen

iPads in de klas is niet de oplossing

Categories

Tags

  Deel dit artikel

  Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

  Tip hier de redactie

   

  OPINIE:Onze kinderen verdienen uitstekende leraren, uitstekende iPads hebben ze thuis wel.

  Gerard Verhoef is bestuurslid van Beter Onderwijs Nederland. 25 september 2015, 13:00
  [iPads in de klas is niet de oplossing]
   

  Aleid Truijens schrijft in haar column dat het OECD-rapport aantoont dat beperkt ICT-gebruik op school zinvol is, maar dat bij veel ICT-gebruik leerlingen juist slechter presteren. De conclusie van het rapport is hard, gebaseerd op jarenlange metingen in heel veel landen. Een conclusie die onze visie bevestigt. 

  Maurice de Hond meent echter dat datzelfde rapport juist aangeeft dat verregaand ICT-gebruik op school uitstekend kan, maar dan moet het wel allemaal anders en met iPads in plaats van die ouderwetse computers. Wij plaatsen hier graag de nodige kanttekeningen bij.

  Computers zijn niet de Haarlemmerolie van het onderwijs en al helemaal geen reden om het onderwijs volledig anders in te richten. Laat bevoegde en hoogopgeleide leraren zelf bepalen op welke manier zij ICT in de klas willen gebruiken.
   

  Feiten en meningen

  Bij het OECD-rapport moeten we onderscheid maken tussen enerzijds de conclusies op basis van onderzoek (veel ICT leidt tot een lagere leeropbrengst, maar bescheiden ICT is zinvol) en anderzijds een interpretatie die de auteurs van het rapport hebben toegevoegd. Zij menen dat veel ICT wel nuttig kan zijn, maar dan moet het onderwijs anders en moeten leraren beter getraind worden. Die interpretatie is de mening van de auteurs, gebaseerd op hun eigen ideeën over onderwijs en ICT, en niet op hun eigen onderzoek. 

  Dat De Hond daaruit zijn gelijk meent te moeten halen is hem gegund, maar het is niet anders dan de gebruikelijke mening van onderwijsvernieuwers, politici, bestuurders en ICT-ondernemers die al vele jaren bepalend zijn voor de sterke nadruk op meer ICT in het onderwijs. Een mening die door de data van het OECD rapport nu dus juist niet wordt ondersteund.

  Coaches

  Daarnaast kun je je afvragen of het voor kinderen wel goed is zo lang naar een beeldscherm te kijken

  De Hond pleit ervoor dat leraren coaches worden die zich  richten op het individuele ontwikkelingsplan van afzonderlijke leerlingen. Het concept 'de leraar als coach' heeft niet gewerkt. Het was de kern van wat Het Nieuwe Leren werd genoemd. De commissie-Dijsselbloem was daarover overduidelijk: 'de overheid heeft haar grondwettelijke taak voor goed onderwijs verwaarloosd'.

  De Hond en de auteurs van het rapport gaan voorbij aan de overdaad aan bewijs dat de allerbelangrijkste factor voor goed onderwijs de hoogopgeleide docent is, de vakdocent die veel weet van zijn vak, van didactiek en van pedagogiek en die veel meer is dan de generieke coach die de leerling bijstaat in zijn leerproces.

  Daarnaast kun je je afvragen of het voor kinderen wel goed is zo lang naar een beeldscherm te kijken, of kinderen door Facebook en internet niet te veel afgeleid worden en of het wel verstandig is veel basiskennis als just in time googlebare kennis te kwalificeren.

  Persoonlijke aandacht

  Een goede leraar is duizend keer boeiender dan het zoveelste computerprogramma

  Het is belangrijk dat er nagedacht wordt over de rol van ICT in het onderwijs. Laten we de invloed van ICT bespreken, zonder de belangen van ICT-industrie en onderwijsvernieuwers daarbij al te zeer te laten overheersen.

  Want hoe komt het eigenlijk dat ICT uitstekend werkt bij de fabricage van de nieuwste Volkswagen en in de loonadministratie, maar dat ICT in het klaslokaal, de spreekkamer van de huisarts of bij de maatschappelijk werker, ondanks miljardeninvesteringen, een veel beperkter rol speelt? Zou dat echt liggen aan een gebrek aan training van de docent of medewerker?

  Wij vermoeden dat dat wel eens aan het soort beroep kan liggen. De leraar structureert zijn vak, heeft persoonlijke aandacht voor individuele leerlingen, stuurt de groepsprocessen en treedt 6 uur per dag op voor een publiek van pubers. Een goede leraar is duizend keer boeiender dan het zoveelste computerprogramma. Dat De Hond het beroep wil veranderen en er een coach van wil maken, is aantoonbaar niet de beste weg. 

  Gerard Verhoef is bestuurslid van Beter Onderwijs Nederland.

  Bron: Volkskrant

  Tags

  Deel dit artikel

  Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

  Tip hier de redactie

  Gerelateerd

  BLIJF OP DE HOOGTE VAN AL HET ONDERWIJSINNOVATIE NIEUWS