Tip hier de redactie
Blog
Bekijk overzicht
18 June 2014
Artikel delen

Kabinet wil met ict onderwijs eigentijdser maken

Categories

Tags

  Deel dit artikel

  Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

  Tip hier de redactie

  Minister Jet Bussemaker en Staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) willen dat ict breed wordt ingezet in het onderwijs zodat het beter en eigentijdser wordt. Deze ambitie tot een ‘schaalsprong’ spraken ze uit tijdens het Algemeen Overleg (AO) over Onderwijs en digitalisering op 11 juni in de Tweede Kamer. Daarentegen zijn zij niet van plan de belemmeringen weg te nemen die PO-Raad en VO-raad onlangs aan de kaak stelden.  

  Doorbraakproject

  Tijdens het AO deed staatssecretaris Dekker kort verslag van de huidige stand van zaken van het Doorbraakproject Onderwijs en ict, een gezamenlijk initiatief van de PO-raad, VO-raad en de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Economische Zaken. In publiek-private tafels praten het onderwijs en de markt (uitgevers, distributeurs etc.) met elkaar om te kijken wat de belemmeringen zijn. Na de zomer informeert de staatssecretaris de Kamer verder over het doorbraakproject. Hij komt dan met een analyse van de belemmeringen, doelen van het project en de stappen die ondernomen moeten worden om een doorbraak te realiseren.

  VVD-Kamerlid Pieter Duisenberg deed het verzoek om daarin ook een beeld te geven van de benodigde investeringen. PvdA-Kamerlid Tanja Jadnanansing en D66-Kamerlid Paul van Meenen pleitten ervoor om ook leraren en leerlingen deel te laten nemen aan de gesprekken.

  Er zit iets fundamenteel niet goed in het systeem dat verhindert om met ict in het onderwijs tempo te maken, meent Dekker. Uit het Doorbraakproject moeten daarvoor oplossingen komen, zei hij.

  Btw en belasting tablets

  De PO-Raad is teleurgesteld dat de staatssecretaris op korte termijn geen oplossing biedt voor de btw-problematiek. Dekker zegde wel toe zich in te spannen om deze regelgeving op Europees niveau aan te laten passen. Het gaat dan om de huidige regels waarbij voor digitaal leermateriaal 21% btw moet worden betaald, in plaats van de 6% die voor (school-)boeken van toepassing is. Werken met digitaal lesmateriaal wordt daarmee onaantrekkelijker gemaakt. De PO-Raad heeft zich samen met de VO-raad hard gemaakt om de staatstssecretaris te bewegen een oplossing te vinden voor deze starre Europese wetgeving. In landen als Duitsland, België, Luxemburg en Frankrijk is de btw op digitale leermiddelen al wel verlaagd.

  De Tweede Kamer stond uitgebreid stil bij dit probleem. De oproep van CDA-Kamerlid Michel Rog om een begrip als e-books (laag btw-tarief) op te rekken naar digitaal leermateriaal vond geen gehoor bij de staatssecretaris.  

  Ook wordt de fiscale behandeling van devices niet aangepast, zo werd duidelijk tijdens het AO. Over devices zoals tablets voor personeel moet nu in veel gevallen loonbelasting worden afgedragen. De PO-Raad en VO-raad pleitten er onlangs in een brief voor dit snel te veranderen omdat het steeds vanzelfsprekender is dat leraren net als leerlingen met een tablet werken. Een fiscale drempel past daar niet bij, vinden de sectorraden.

  D66-Kamerlid Paul Van Meenen en Michel Rog deelden dit standpunt en vroegen de staatssecretaris hierop actie te ondernemen. Dekker gaf aan niet bereid te zijn op dit punt een uitzondering te maken voor de sector onderwijs, en is van mening dat de 1,5% werkkostenregeling voldoende ruimte biedt om leraren met tablets te laten werken. Voor Rog was dit aanleiding om een zogenoemd voortgezet AO aan te vragen, met de intentie om hierover een motie in te dienen.

  Lerarenopleidingen

  Jadnanansing stelde verder dat de lerarenopleidingen niet voldoende tempo maken met opleiden van hun studenten met ict. Minister Bussemaker liet weten dat de vastgestelde bekwaamheidseisen richtinggevend zijn, en daar is ict in opgenomen. Er zijn afspraken over gemaakt met de invoering van de Kennisbasis ICT. Bussenmaker geeft aan zich ervan bewust te zijn dat een goede ict-implementatie ook versterking van zittende leraren vereist. Het sectorakkoord vo en het komende sectorakkoord po zullen daarin een grote rol spelen.

  Bron: PO-Raad

  Tags

  Deel dit artikel

  Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

  Tip hier de redactie

  Gerelateerd

  BLIJF OP DE HOOGTE VAN AL HET ONDERWIJSINNOVATIE NIEUWS