Tip hier de redactie
Blog
Bekijk overzicht
1 April 2009
Artikel delen

Kinderen monitoren hun ouders op internet

Categories

Tags

  Deel dit artikel

  Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

  Tip hier de redactie

  Onderzoek door stichting De Kinderconsument wijst uit dat de huidige generatie computerfiltering faalt. Vaak weten kinderen eigenhandig de filtering uit en aan te zetten als het hen uitkomt. Het verbieden of blokkeren van ongewenste websites roept bovendien bij kinderen een grotere nieuwsgierigheid op, die zij bevredigen op plekken waar er geen internetfiltering bestaat zoals school, bibliotheek of bij vriendjes/vriendinnetjes.

  De Kinderconsument ontdekte door het onderzoek er een direct verband bestaat tussen het online (voorbeeld)gedrag van ouders en het computergedrag van (hun) kinderen. De Kinderconsument meent dat kinderen beter op te voeden zijn als zij worden beloond. Bijvoorbeeld  door het geven van meer computertijd als zij de computerregels volgen. Een volgend punt is dat uit het recente onderzoek blijkt dat kinderen ook het internetgedrag van hun ouders willen volgen. Dit laatste heeft te maken met de tegenwoordige opvoedstijl van vele gezinnen waar over alles met kinderen wordt overlegd.

  De volgende onderzoeksresultaten heeft stichting De Kinderconsument doen besluiten een nieuw gezinsfilter aan te bieden.

  • In 3:10 gezinnen wordt gebruik gemaakt van enige wijze van filtering;
  • Kinderen begrijpen waarom internet wordt gefilterd en zij ‘niet alles mogen zien’;
  • 7:10 kinderen die reeds gefilterd computeren weten het filter te omzeilen;
  • 97% van de kinderen vindt een apart kinderfilter ongewenst en willen een filter voor alle leden van het gezin, een gezinsfilter;
  • De meest gebruikte manier van (vooral) vaders van online opvoeden is het nalezen van de computergeschiedenis: moeders benaderen het kind persoonlijk door o.a. te vragen naar wat het kind zoal online meemaakt;
  • 8:10 vaders (25-45 jaar) zetten het kinderfilter uit als zij zelf gaan internetten;
  • Er bestaat een verband tussen internetverslaafde kinderen en het computergedrag van de ouders;
  • 4:10 ouders geeft aan verslaafd te zijn aan de computer;
  • 8:10 kinderen uit deze gezinnen (met internetverslaafde ouders) vertonen compulsief internetgedrag, beginnend op 7 jarige leeftijd;
  • Kinderen volgen opvoedregels, inclusief computerregels, als zij worden beloond met (meer) computertijd.

  Hoe werkt dit gezinsfilter?

  Het gezinsfilter biedt positieve structuur aan het internetten binnen het gezin. Dit gebeurt op de volgende manieren:

  • Samen wordt een gezinsrooster ingevuld, met beloning voor kind en ouders voor het opvolgen van de regels. Beloningen zoals: meer computertijd, zelf het toetje uit mogen kiezen e.d.
  • Ouders volgen kinderen en kinderen volgen ouders waar het gaat om internetgedrag zoals websites en chat/msn/Hyves-contactpersonen. Tweemaal per week wordt hier aan de eettafel over gepraat en overlegd. N.a.v. de uitkomsten worden er eventueel nieuwe regels toegevoegd.
  • Sancties of straffen worden niet gegeven. Alleen goed gedrag wordt beloond, negatief gedrag wordt genegeerd.

  Het gratis gezinsfilter is vanaf 01-04-2009 te downloaden via: www.kinderconsument.nl  U vindt hier tevens een handleiding en filmpjes van de testpanels.

  Tags

  Deel dit artikel

  Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

  Tip hier de redactie

  Gerelateerd

  BLIJF OP DE HOOGTE VAN AL HET ONDERWIJSINNOVATIE NIEUWS