Tip hier de redactie
Blog
Bekijk overzicht
9 December 2013
Artikel delen

Kwaliteit Engels op basisschool nu ook gekeurd

Categories

Tags

  Deel dit artikel

  Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

  Tip hier de redactie

  Morgen feliciteert het Europees Platform basisschool De Leilinde in Waddinxveen. De Leilinde is de 1.000e basisschool die vroeg vreemdetalenonderwijs (vvto) aanbiedt. Dit schooljaar zijn ze gestart met Engelse lessen vanaf groep 1. Door de snelle groei van het aantal vvto-scholen is er veel diversiteit ontstaan in het lesprogramma op deze 1.000 scholen. Met de Landelijke Standaard vvto Engels beoogt het ‘Europees Platform – internationaliseren in onderwijs’ meer uniformiteit te creëren en kan ook de kwaliteit van vvto Engels beoordeeld worden.
   
  Omdat veel basisscholen vvto Engels aanbieden en het een vrij recente onderwijsvernieuwing is, is het van extra belang de kwaliteit goed te bewaken. Alleen met kwalitatief goed vvto halen kinderen daadwerkelijk betere resultaten voor spreekvaardigheid Engels dan hun leeftijdgenootjes die dit niet krijgen.
   
  Erkenning keurmerken
  Drie instellingen hebben een kwaliteitskeurmerk ontwikkeld om de kwaliteit op de vvto-scholen te
  meten. Ze zijn onlangs erkend door het Europees Platform:

  * Kijkwijzer (EarlyBird)
  * TalenT-keurmerk (Christelijke Hogeschool Ede, Marnix Academie, Hogeschool Arnhem –  Nijmegen)
  * Drietalige scholen in Friesland (Cedin)   

  Deze keurmerken voldoen aan de Landelijke Standaard vvto Engels die is ontwikkeld door het Europees Platform, enkele Pabo’s en andere vvto-experts. De Standaard is in mei 2011 door de toenmalige Minister van Onderwijs in ontvangst genomen. De nadruk op kwaliteit past ook in het beleid van de huidige Staatssecretaris. In juli 2013 kondigde hij het Plan van Aanpak Engels aan. Daarmee biedt hij basisscholen meer ruimte voor ontwikkelingen en initiatieven voor vvto Engels, waaronder een pilot voor tweetalig primair onderwijs die in januari 2014 van start gaat. Bovendien wil hij met het plan de kwaliteit van het aanbod Engels en de aansluiting met het voortgezet onderwijs verbeteren. 

  Wat is vroeg vreemdetalenonderwijs (vvto)?

  De meeste vvto-scholen bieden vvto Engels aan, maar er zijn ook basisscholen die kiezen voor Duits, Frans of Spaans. In Friesland bieden 49 basisscholen drietalig onderwijs aan met Nederlands, Fries en Engels.
   
  Basisscholen die vvto Engels aanbieden geven minimaal 1 uur per week Engelse les in alle groepen. Dit gebeurt in de onderbouw spelenderwijs, onder andere door het voorlezen van verhalen, door Engelse liedjes te zingen en spellen en activiteiten in het Engels te doen. De meeste leerkrachten spreiden de Engelse lessen over de week door hier 15 minuten per dag aandacht aan te besteden. Juist door deze frequente herhaling onthouden de kinderen de taal goed.
   
  Vanaf groep 5 gaan de leerlingen ook Engelse boekjes lezen en wordt er aandacht besteed aan schrijven, bijvoorbeeld door een samenwerkingsproject met een school in het buitenland te doen. Toch blijft spreekvaardigheid het belangrijkste doel in het basisonderwijs, omdat de leeftijd van de kinderen daar het meest geschikt voor is. Engels kan ook goed in samenhang met andere (creatieve) vakken aangeboden worden, bijvoorbeeld bij kunstvakken, muziek, ict, wereldburgerschap, aardrijkskunde of een internationaal project.

  Internationaliseren in onderwijs
  Het ‘Europees Platform – internationaliseren in onderwijs’ inspireert door te laten zien wat de meerwaarde van internationalisering is. Wij delen graag de succesverhalen en ondersteunen internationaliseren in onderwijs met kennis en overheidssubsidies. Medewerkers en ambassadeurs adviseren stap voor stap op professionele wijze. Zowel basis-, als voortgezet onderwijs én lerarenopleidingen kunnen van onze expertise profiteren. Immers: internationalisering versterkt de kwaliteit van het onderwijs.

  Tags

  Deel dit artikel

  Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

  Tip hier de redactie

  Gerelateerd

  BLIJF OP DE HOOGTE VAN AL HET ONDERWIJSINNOVATIE NIEUWS