Tip hier de redactie
Blog
Bekijk overzicht
17 September 2010
Artikel delen

Lancering matchpunt

Categories

Tags

  Deel dit artikel

  Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

  Tip hier de redactie

  Per 1 augustus 2010 vindt een bezuiniging plaats op de rugzak SBO en de ambulante begeleiding cluster 3 en 4. Die bezuiniging is omvangrijk. Het is mogelijk dat schoolbesturen zich als gevolg van de bezuiniging genoodzaakt zien om personeel te ontslaan. Tegelijkertijd is er een tekort aan arbeidskrachten in deze sector.

  De sociale partners en het ministerie van OCW hebben zich in een convenant gezamenlijk verbonden aan het zoveel mogelijk begeleiden van met ontslag bedreigde medewerkers naar een nieuwe betrekking. Hiervoor is een Matchpunt in het leven geroepen.

  Schoolbesturen die zich genoodzaakt zien personeel op termijn te moeten ontslaan als gevolg van de bezuinigingsmaatregel kunnen personeel melden bij het Matchpunt. Niet aanmelden bij het Matchpunt heeft consequenties voor eventuele vergoedingsverzoeken bij het Participatiefonds.

  Het Matchpunt bemiddelt in het vinden van een nieuwe betrekking voor de betreffende medewerker. De regels en voorwaarden waaronder een schoolbestuur gebruik kan maken van het Matchpunt worden toegelicht op de website www.passendonderwijs.nl/matchpunt.
  Via de website kunnen schoolbesturen hun situatie ter beoordeling voorleggen. Na toetsing door het Matchpunt van de situatie is het mogelijk medewerkers ter bemiddeling bij het Matchpunt aan te melden.Daarnaast kan een medewerker die niet door zijn werkgever wordt aangemeld, zichzelf aanmelden bij het Matchpunt. Het Matchpunt zal ook dan de situatie toetsen.Van schoolbesturen (PO en VO) met (structurele) vacatures wordt verwacht dat zij hun vacatures melden bij het Matchpunt.

  Tags

  Deel dit artikel

  Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

  Tip hier de redactie

  Gerelateerd

  BLIJF OP DE HOOGTE VAN AL HET ONDERWIJSINNOVATIE NIEUWS