Tip hier de redactie
Blog
Bekijk overzicht
10 November 2008
Artikel delen

Lespakket Muiswijs! stimuleert kennis, houding en gedrag

Categories

Tags

  Deel dit artikel

  Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

  Tip hier de redactie

  Kinderen zitten tegenwoordig steeds meer achter de computer. Langdurig computerwerk kan leiden tot gezondheidsklachten en bijdragen aan het ontwikkelen van RSI. Uit TNO-onderzoek blijkt dat een toegespitst lespakket daadwerkelijk kan bijdragen aan gezond computeren en het vergroten van kennis over het nemen van pauzes, van houding wisselen en spierspanning tijdens het gebruik van de muis. Daarnaast is het vaak een eyeopener voor de school.

  In het onderzoek is specifiek ingegaan op het lespakket Muiswijs! dat is ontwikkeld door Oracle, Ordina en Zilveren Kruis Achmea. Het richt zich op kinderen tussen 8 en 14 jaar en sluit aan op hun belevingswereld wat betreft inhoud en vormgeving. Het is primair gericht op bewustwording en gedragsverandering.

  TNO heeft het lespakket aangeboden aan 97 leerlingen van groep 7 om het effect daarvan te bepalen. De centrale onderzoeksvraag ‘Leidt het uitvoeren van het lesprogramma tot een gezonder computergedrag bij schoolkinderen’ is onderverdeeld in vier subvragen.

  Gebruiksvriendelijkheid

  Allereerst bleek uit het onderzoek dat gebruiksvriendelijkheid van een lespakket en kennisoverdracht erg belangrijk is. De werkvormen en opdrachten sloten aan bij het belevingniveau van de kinderen. Via bijvoorbeeld het verfrommelen van een krant met één hand ondervonden kinderen wat spiervermoeidheid is en wat de effecten daarvan zijn. Of via wedstrijdjes links muizen voor rechtshandigen op de website leren kinderen alles over het aanspannen en ontspannen van spieren.

  Houding

  Na het gebruik van Muiswijs! blijkt dat de houding ten aanzien van gezond computeren deels positief is beïnvloed door het gebruik van een lespakket. Bij de variabelen gedragsverandering en intentie is wel een positieve verandering merkbaar. Bij de andere drie variabelen, risico-inschatting, sociale invloed en eigen effectiviteit wordt geen verandering gemeten.

  Kennis

  Bij het onderzoek werd gebruik gemaakt van twee groepen; een interventiegroep en een controlegroep. De interventiegroep kreeg Muiswijs! voorgelegd en de controlegroep niet. Beide groepen werden ondervraagd over hun kennis over gezond computeren, bijvoorbeeld over hoe een gezonde computerwerkplek eruit ziet, hoe vaak je moet pauzeren, het wisselen van de muis tussen de linker- en de rechterhand en het wisselen van werkhouding. De interventiegroep, dus de groep die het lesprogramma hebben gevolgd, geven meer goede antwoorden op vragen over gezond computeren.

  Verandering computergedrag

  De kennis en houding moet uiteindelijk leiden tot verandering van gedrag. Uit het onderzoek blijkt dat het gedrag dankzij het lespakket wel is veranderd. De kinderen uit de onderzoeksgroep geven aan het gebruik van de muis tussen links en rechts af te wisselen, meer pauzes te nemen en tussendoor te bewegen.

  Bart Meijer, directeur en oprichter van Muiswijs!: “Dit TNO-rapport toont aan dat het belangrijk is om kinderen op jonge leeftijd te leren om gezond te computeren. Immers, jong geleerd is oud gedaan. Dus wanneer zij op oudere leeftijd misschien veel achter de pc zitten is de kans dat zij dit gezond doen, heel groot. Daarnaast ontbreekt het binnen scholen vaak aan de juiste kennis bij leerkrachten over computergebruik. Er is wel aandacht voor een gezonde houding bij het schrijven, maar niet over computergebruik. Dit lespakket maakt het voor leerkrachten eenvoudig om de juiste kennis over computergebruik over te brengen.

  Tags

  Deel dit artikel

  Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

  Tip hier de redactie

  Gerelateerd

  BLIJF OP DE HOOGTE VAN AL HET ONDERWIJSINNOVATIE NIEUWS