Tip hier de redactie
Blog
Bekijk overzicht
11 March 2009
Artikel delen

Math-bridge: gratis beschikbaar onderwijsmateriaal

Categories

Tags

  Deel dit artikel

  Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

  Tip hier de redactie

  Dit voorjaar start het project Math-bridge dat op Europees niveau de problemen aanpakt die studenten hebben met wiskunde door onderwijsmaterialen uit te wisselen en via internet gratis beschikbaar te stellen. De Open Universiteit is de Nederlandse partner in dit project waaraan elf Europese universiteiten deelnemen.

  "De problematiek van de wiskunde-aansluiting tussen middelbare scholen en universiteiten speelt niet alleen in Nederland, maar in heel Europa", aldus Johan Jeuring, hoogleraar bij de faculteit Informatica van de Open Universiteit. "Met een gezamenlijke aanpak gaan we ervoor zorgen dat studenten hun wiskundedeficiënties kunnen wegwerken en een betere start maken in het hoger onderwijs."

  Rol Open Universiteit
  De inbreng van de Open Universiteit bestaat uit drie elementen. Allereerst ontwikkelt ze het benodigde onderwijsmateriaal en stelt dit via open standaarden beschikbaar. Daarnaast wordt dit materiaal ingezet en uitgetest bij haar eigen studenten. De derde inbreng bestaat uit het doorontwikkelen en toepassen van unieke systemen om geautomatiseerde intelligente feedback te realiseren.

  Intelligente feedback

  "Intelligente feedback maakt onze inbreng onderscheidend", vertelt Jeuring. "Bovendien hebben we de didactische aanpak onderzocht, zodat we straks op individueel niveau kunnen bepalen wanneer de student gecorrigeerd moet worden / hoe de student zo goed mogelijk gemotiveerd kan worden door automatische feedback." De Open Universiteit heeft in het SURF-project Intelligente feedback een systeem ontwikkeld dat op detailniveau volgt welke stappen een student neemt bij het oplossen van wiskundige vraagstukken. Vervolgens kan het systeem daarop gepaste automatische feedback geven op het niveau van syntax, semantiek en strategie. Dit project was voor de Europese partners aanleiding om de Open Universiteit uit te nodigen voor het Math-bridge project.

  Nederlandse problematiek
  Ook Nederlandse studenten kampen met een tekort aan voorkennis van wiskunde. De Open Universiteit heeft, door haar open toelating tot het hoger onderwijs, hier al langer ervaring mee. Daarom biedt zij online voorkennistoetsen aan waarmee studenten kunnen testen of zij voldoende voorkennis hebben om te starten met een specifieke opleiding of cursus van de Open Universiteit. Ook organiseert zij Voorbereidingscursussen Wiskunde. Deze cursussen bereiden voor op Voortentamens Wiskunde B1 die studenten kunnen doen als ze een deficiënt vakkenpakket hebben, en niet direct toelaatbaar zijn tot opleidingen in het hoger onderwijs waarvoor toelatingseisen gelden.

  www.mathbridge.org, www.ou.nl

  Tags

  Deel dit artikel

  Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

  Tip hier de redactie

  Gerelateerd

  BLIJF OP DE HOOGTE VAN AL HET ONDERWIJSINNOVATIE NIEUWS