Tip hier de redactie
Blog
Bekijk overzicht
26 February 2015
Artikel delen

MBO’ers werken samen aan de boerderij van de toekomst

Categories

Tags

  Deel dit artikel

  Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

  Tip hier de redactie

  In het project Boerderij van de toekomst wordt een computergame ontworpen waarin spelers leren hoe ze de duurzame boerderij van de toekomst moeten managen. Ruim 40 studenten van Van Hall Larenstein, het Nordwin College en het Friesland College werken samen in dit project. Dit meldt Groenonderwijs.

  De leerlingen van hogeschool Van Hall Larenstein en Nordwin College die werken aan het project doen onderzoek voor de zogeheten serious game. Het ontwerp van het computerspel, wat gebaseerd is op het onderzoek, wordt gedaan door de studenten van het Friesland College die allemaal de opleiding Game Design volgen. De game is bedoeld voor (agrarische) jongeren tussen de 16 en 22 jaar.

  Aanleiding voor het project is de uitdaging waar de landbouw mee te maken krijgt: de mogelijkheid tot opheffen van het melkquotum. Een andere uitdaging is ook de wens tot schaalvergroting en een efficiëntere productie enerzijds en het behoud en de versterking van het Friese landschap en de biodiversiteit anderzijds. De resultaten van het computerspel worden gedeeld en besproken met landbouwvertegenwoordigers. Het project moet leiden tot een gezamenlijk beeld van hoe een toekomstige duurzame boerderij er uit zou kunnen zien. Ook moet het spel inzicht geven in de wijze waarop boeren kunnen kiezen voor een strategie die gericht is op het behoud en het versterken van landschappen en duurzame landbouw.

  Het project Boerderij van de toekomst is een initiatief van de Friese Milieu Federatie en Kening fan 'e Greide.

  Tags

  Deel dit artikel

  Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

  Tip hier de redactie

  Gerelateerd

  BLIJF OP DE HOOGTE VAN AL HET ONDERWIJSINNOVATIE NIEUWS