Tip hier de redactie
Blog
Bekijk overzicht
27 March 2014
Artikel delen

Nederlander leert liever online dan klassikaal

Categories

Tags

  Deel dit artikel

  Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

  Tip hier de redactie

  We willen ons blijven ontwikkelen, maar niet langer klassikaal. Dat blijkt uit een onderzoek onder ruim duizend Nederlanders, uitgevoerd door Markteffect in opdracht van GoodHabitz. Online leren en blended learning, een combinatie van online leren en contact-onderwijs, winnen aan populariteit en zullen het klassikale leren op termijn verdringen.

  Markteffect vroeg 1.012 Nederlanders naar hun leergedrag. Uit de reacties blijkt dat klassikaal le-ren qua populariteit een vrije val maakt. 87% leerde vroeger klassikaal, 34% vindt dat nog steeds de prettigste leermethode en slechts 23% ziet in klassikaal leren de toekomst. Ook het leren in de praktijk kent een lichte daling, met respectievelijk 65%, 57% en 50%. "De uitkomsten uit dit onder-zoek bevestigen ons vermoeden", stelt Edgar de Beule, directeur van Markteffect. "Ook in de op-leidingswereld verdringen digitale vormen van leren de traditionele vormen. Maar de snelheid waarmee de interesse in klassikale opleidingen afneemt, heeft ons enorm verbaasd."

  Online leren boekt een flinke progressie, zo blijkt uit de onderzoeksresultaten. Van de geënquêteerden leerde 23% in het verleden online. 37% vindt het op dit moment de meest prettige leermethode en volgens 50% heeft online leren de toekomst. Ook blended learning wint aan popu-lariteit, getuige de cijfers: 14% (verleden), 33% (heden) en 35% (toekomst). Maarten Franken, di-recteur GoodHabitz: "De internationale doorbraak van online trainingen lijkt definitief ons land te hebben bereikt. Wij merkten natuurlijk al aan onze sterk stijgende omzet dat de interesse in online trainingen ontzettend aan het toenemen is. We verwachten in 2014, net als vorig jaar, onze omzet te kunnen verdubbelen".

  80% vindt eigen ontwikkeling belangrijk
  Uit de cijfers van Markteffect blijkt eveneens dat de de Nederlander zijn persoonlijke ontwikkeling hoog in het vaandel heeft staan. 80% vindt leren in het algemeen (zeer) belangrijk. Opmerkelijk: vooral intrinsieke motivaties liggen hieraan ten grondslag. Men wil vooral zijn vaardigheden ont-wikkelen (77%) en kennis opdoen (77%). De antwoorden 'het is nodig om carrière te maken' en 'het is nodig voor mijn werk' werden beduidend minder vaak genoemd (respectievelijk 26% en 31%).

  Tags

  Deel dit artikel

  Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

  Tip hier de redactie

  Gerelateerd

  BLIJF OP DE HOOGTE VAN AL HET ONDERWIJSINNOVATIE NIEUWS