Tip hier de redactie
Blog
Bekijk overzicht
8 July 2016
Artikel delen

Nieuw convenant over beschermen privacy leerlingen

Categories

Tags

  Deel dit artikel

  Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

  Tip hier de redactie

  Het is belangrijk om de privacy van leerlingen te beschermen. Namens de schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs hebben de PO-Raad en de VO-raad daarom een nieuw convenant met leveranciers gesloten over het beschermen van de privacy van leerlingen. Dit convenant geeft scholen en besturen handvatten om afspraken te maken met leveranciers en uitgevers over het veilig omgaan met leerlingengegevens. Dat meldt Rijksoverheid.

  Het nieuwe convenant is een uitbreiding van het eerste convenant van twee jaar geleden. In de nieuwe versie zijn, naast afspraken over leermiddelen, ook afspraken opgenomen voor digitale toetsen en school- en leerlinginformatiesystemen. Ook is het convenant aangepast aan de nieuwe regels over het melden van datalekken.

  Scholen zijn verantwoordelijk voor de zorgvuldige omgang met de persoonsgegevens van de leerlingen en de communicatie met ouders. Hierbij hoort onder andere het maken van goede afspraken met aanbieders (educatieve uitgevers, distributeurs en softwareleveranciers). In het convenant is de Wet bescherming persoonsgegevens vertaald naar de onderwijspraktijk. Met de bijbehorende modelbewerkersovereenkomst kunnen scholen en de PO-Raad en VO-raad goede afspraken maken met uitgevers, als ze bijvoorbeeld nieuw digitaal leermateriaal van een uitgever willen kopen.

  Op de website www.privacyconvenant.nl staan vragen en antwoorden en een overzicht van wie zich bij het convenant hebben aangesloten. Ook de tekst van het convenant en een modelbewerkersovereenkomst zijn daar te vinden. 

  Tags

  Deel dit artikel

  Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

  Tip hier de redactie

  Gerelateerd

  BLIJF OP DE HOOGTE VAN AL HET ONDERWIJSINNOVATIE NIEUWS