Tip hier de redactie
Blog
Bekijk overzicht
15 December 2010
Artikel delen

Nieuw spelend leerprogramma voor 3-5 jarige kinderen

Categories

Tags

  Deel dit artikel

  Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

  Tip hier de redactie

  De Pretraket is een methodiek ontwikkeld vanuit de wens kinderen vanaf 3 tot 5 jaar te begeleiden op hun ontwikkelingstocht. Vaak krijgen 3-plussers te weinig uitdaging aangeboden ter bevordering van hun ontwikkeling op de kinderdagverblijven in de verticale groepen.

  Pedagogisch medewerksters hebben op dit gebied weinig scholing genoten waardoor observatie en het signaleren niet tot hun dagelijkse taken behoren. De Pretraket is een handzaam programma waar begeleiders van 3 plussers tot 5 jaar op een eenvoudige speelse wijze mee aan de slag kunnen. Het programma is verwerkt in een digitaalprogramma en wordt ondersteund door een praktisch boek.

  Het digitale programma bevat een uitgebreid kindvolgsysteem vanaf 3 jaar. De begeleiders kunnen de kinderen stapsgewijs volgen in de 8 aangeboden leerlijnen.

  Door het gebruik van dit eenvoudige programma krijgt de begeleider een exact beeld van de ontwikkelingsfase van het kind. Doormiddel van de aangeboden tools kan het kind al spelend-lerend door ontwikkelen en is het beter voorbereid op de grote overstap naar de basisschool.

  De ontwikkeling van het kind wordt inzichtelijk gemaakt voor de begeleiders zowel op kinderdagverblijven/peuterspeelzalen/1e groep van de basisschool en de buitenschoolse opvang.

  www.pretraket.net

  Tags

  Deel dit artikel

  Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

  Tip hier de redactie

  Gerelateerd

  BLIJF OP DE HOOGTE VAN AL HET ONDERWIJSINNOVATIE NIEUWS