Tip hier de redactie
Blog
Bekijk overzicht
1 December 2017
Artikel delen

Nieuwe eisen voor leermiddelenmarkt

Categories

Tags

  Deel dit artikel

  Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

  Tip hier de redactie

  De PO-Raad en VO-raad hebben hun ‘Programma van Eisen voor de Leermiddelenketen’ vernieuwd. Met dit ‘PvE 2.0’ geven zij gezamenlijk richting aan de ontwikkeling van nieuwe leermaterialen voor het primair en voortgezet onderwijs. Scholen kunnen het programma PvE gebruiken bij afspraken met hun leveranciers. Het Dagelijks Bestuur van de PO-Raad en de Algemene Ledenvergadering van de VO-raad hebben het PvE 2.0 onlangs vastgesteld. 

   

  Vanuit maatwerk 

  Scholen willen kinderen op maat ondersteunen en zoeken daarom naar passende leermaterialen. Daarnaast vinden veel leraren het prettig om verschillende leermaterialen met elkaar te combineren: papier met digitaal, uitgeversmateriaal met open leermateriaal en een basismethode met aanvullende materialen. Dit vraagt om leermiddelen met een grote flexibiliteit in de inhoud, levering en prijs en een open markt waarin aanbieders kunnen concurreren op kwaliteit en prijs. Scholen moeten hierbij zo min mogelijk zorgen hebben over juridische en technische kwesties. In het vernieuwde PvE spelen marktwerking, maatwerk en technische en juridische eisen dan ook een centrale rol. 
   

  Nog meer flexibiliteit

  Sinds de eerste versie van het Programma van Eisen voor de Leermiddelenketen in 2014 hebben de leveranciers van leermiddelen flinke stappen vooruit gezet. Er is meer digitaal materiaal, er zijn meer mogelijkheden voor differentiatie en er zijn afspraken gemaakt over privacy en informatiebeveiliging. Ook is er een structureel overleg ontstaan tussen de sectorraden en de leveranciers. 

  De behoefte aan flexibiliteit neemt echter toe en de verbreding van de dienstverlening van leveranciers leidt tot nieuwe vraagstukken rond marktwerking. Daarom hebben de sectorraden het PvE nu geactualiseerd. 
   

  Betere voorwaarden 

  Het vernieuwde PvE biedt individuele scholen en besturen ruimte om hun eigen onderwijskundige doelstellingen te realiseren en het ondersteunt de uitvraag aan leveranciers van leermiddelen. Zo is een checklist ontwikkeld waarmee scholen zelf hun leveranciers kunnen aanspreken. In toekomstige gesprekken met uitgevers en leveranciers blijven de raden pleiten voor betere voorwaarden in de leermiddelenketen.

  Tags

  Deel dit artikel

  Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

  Tip hier de redactie

  Gerelateerd

  BLIJF OP DE HOOGTE VAN AL HET ONDERWIJSINNOVATIE NIEUWS