Tip hier de redactie
Blog
Bekijk overzicht
27 January 2010
Artikel delen

Onderzoek resultaten wet BIO

Categories

Tags

  Deel dit artikel

  Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

  Tip hier de redactie

  De bekwaamheidseisen hebben sinds de invoering van de Wet BIO hun eigen plek gekregen in het personeelsbeleid van de scholen. Dat blijkt uit onderzoek van de Landelijk Platform Beroepen in het Onderwijs (LPBO).

  De Wet beroepen in het onderwijs (BIO) werd op 1 augustus 2006 van kracht. Doel van de wet is dat de schoolbesturen hun personeelsleden in staat moeten stellen om zich te (blijven) bekwamen. Dat komt de professionaliteit en daarmee de onderwijskwaliteit ten goede.

  Staatssecretaris Marja van Bijsterveldt van OCW gaf het LPBO opdracht om te onderzoeken wat de resultaten zijn van de Wet BIO. Uit het onderzoek komt naar voren dat de werkgevers de bekwaamheidseisen van hun personeel over het algemeen goed hebben ingebed in het personeelsbeleid.

  Het onderzoek richtte zich op het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs. Via: http://www.lpbo.nl/site.php?id=282 kunt u een digitale versie van het onderzoeksrapport downloaden.

  bron: VOS/ABB

  Tags

  Deel dit artikel

  Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

  Tip hier de redactie

  Gerelateerd

  BLIJF OP DE HOOGTE VAN AL HET ONDERWIJSINNOVATIE NIEUWS