Tip hier de redactie
Blog
Bekijk overzicht
12 January 2009
Artikel delen

Online typecursus sluit aan bij belevingswereld van kinderen

Categories

Tags

  Deel dit artikel

  Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

  Tip hier de redactie

  TypeTopia, online typecursus voor kinderen, heeft een 8,1 als gemiddelde rapportcijfer gekregen in een tevredenheidonderzoek onder cursisten, hun ouders en de gebruikers van gratis proeflessen. De kinderen zijn vooral positief over de gamende opzet van de cursus, het feit dat ze zelf het leertempo bepalen en dat ze de cursus thuis kunnen doen.

  Van de ouders vindt 40% leren typen een noodzakelijke ontwikkeling voor het kind. Meer dan de helft heeft gekozen voor TypeTopia omdat het webgebaseerd is, 44% gaf als reden dat de cursus interactief is en 39% dat het kind er enthousiast over is. Opvallend veel ouders (36%) vonden ook de prijs gunstig.

  Romer van Bavel, directeur van Computype, het bedrijf dat TypeTopia ontwikkelde:”We zijn uiteraard zelf enthousiast over de typecursus, maar dat we zo’n hoog cijfer zouden krijgen, heeft ons aangenaam verrast. Steeds meer ouders hebben zelf ervaring met gamend leren en kennen de voordelen ervan. Daardoor kiezen ze eerder voor een leuke typecursus voor hun kind.”

  Onderzoek

  De online enquête is beantwoord door bijna de helft van alle ouders van TypeTopia cursisten, een derde van de kinderen die de cursus volgen en 13% van de kinderen die de gratis proefmodule volgen. Naast de online vragenlijst is een aantal diepte-interviews afgenomen onder ouders van kinderen die (nog) geen typecursus volgen. Het onderzoek is begin juni 2008 uitgevoerd door marktonderzoekbureau Impulse. Uit de antwoorden bleek verder dat de gemiddelde leeftijd van de kinderen iets boven de tien ligt, 43% van de ouders een HBO opleiding heeft en een significant hoger inkomen heeft dan het landelijk gemiddelde.

  Uit onderzoek van Dr. Henny van der Meijden van de Radboud Universiteit in Nijmegen, blijkt dat kinderen betere resultaten halen op school als ze blind kunnen typen. Kinderen kunnen hun aandacht volledig richten op het beantwoorden van vragen wanneer ze zich niet hoeven te concentreren op het toetsenbord. Bovendien zijn hun antwoorden uitgebreider, doordat ze sneller typen.

  Astrid Scholten en Ben Hamerling van de Stichting Schriftontwikkeling adviseren zelfs blindtypen als basisvaardigheid aan te bieden op de basisschool, naar aanleiding van hun onderzoek naar type-instructie in het Primair Onderwijs.

  www.typetopia.com

  Tags

  Deel dit artikel

  Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

  Tip hier de redactie

  Gerelateerd

  BLIJF OP DE HOOGTE VAN AL HET ONDERWIJSINNOVATIE NIEUWS