Tip hier de redactie
Blog
Bekijk overzicht
16 March 2009
Artikel delen

Open source in mbo-opleidingen gratis ondersteund

Categories

Tags

  Deel dit artikel

  Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

  Tip hier de redactie

  Loket MBO-ICT is ver gevorderd in onderhandelingen met Novell over gratis ondersteuning van het opensource-besturingssysteem Linux in het middelbaar beroepsonderwijs. Het gaat om technische support, lesmateriaal en deelname aan Linux-examens, die kosteloos ter beschikking van mbo-scholen worden gesteld. Loket MBO-ICT is een samenwerkingsverband van ECABO en Kenteq, twee kenniscentra voor beroepsonderwijs en bedrijfsleven.
  GroenLinks stelde gisteren schriftelijke Kamervragen over het
  (vermeende) gebrek aan aandacht voor open source in het middelbaar
  beroepsonderwijs. In reactie hierop kan Loket MBO-ICT bekend maken dat
  onderhandelingen met Novell al geruime tijd lopen, en inmiddels zo ver
  gevorderd zijn dat beide partijen verwachten nog voor de zomer een
  overeenkomst met concrete afspraken te kunnen afsluiten.


  Wereldwijd

  Daarbij gaat het om het belangrijkste opensource-product: het
  besturingssysteem Linux. Hoewel deze software per definitie gratis is,
  hebben gebruikers wel behoefte aan ondersteuning, net zoals bij
  commerciële producten. Novell is op dit gebied wereldwijd een van de
  grootste spelers.

  Door de beoogde overeenkomst krijgen mbo-opleidingen naar verwachting
  komend schooljaar gratis ondersteuning van Novell bij het onderwijs in
  Linux. Ook lesmateriaal en deelname aan examens voor Linux-certificaten
  worden dan door Novell kosteloos ter beschikking gesteld. Daarmee gaat
  de overeenkomst aanzienlijk verder dan de samenwerking die Loket
  MBO-ICT al heeft met Microsoft, Cisco en ORACLE, drie leveranciers van
  commerciële software.

  ICT-opleidingen
  Om de opname van Linux in de ICT-opleidingen van het mbo te
  vergemakkelijken, zal Loket MBO-ICT samen met Novell in kaart brengen
  waar (elementen van) Linux-certificaten in te passen zijn in de diverse
  mbo-opleidingen. Dit is eerder al gebeurd voor de certificaten van
  Microsoft, Cisco en ORACLE.

  Scholen kunnen vervolgens zelf kiezen welke elementen ze willen
  gebruiken in hun opleidingen. Het voordeel is tweeledig: enerzijds zijn
  de opleidingen technisch up to date, anderzijds kunnen leerlingen als
  ze dat willen gemakkelijker naast hun diploma ook een of meer
  certificaten behalen.

  Loket MBO-ICT wil deze vergelijkingen uitbreiden naar alle
  ICT-certificaten – open source of gesloten – die van belang zijn voor
  ICT-beroepsbeoefenaars. Het centrale doel van Loket MBO-ICT is immers
  dat ICT-beroepsopleidingen optimaal aansluiten op de behoeften van de
  arbeidsmarkt. Open source is daarbij steeds in beeld. Daarom heeft
  Loket MBO-ICT het ook nadrukkelijk opgenomen in de beroepenwedstrijden
  die zij organiseert voor mbo-studenten van de opleiding ICT-beheerder.
  In het landelijke toernooi van 2008 was Open Source één van de drie
  wedstrijddivisies, naast Microsoft en Cisco. De drie winnaars van deze
  divisies vormden samen het ICT-team dat namens Nederland deelnam aan
  het EuroSkills-toernooi van 2008. In 2010 wil Loket MBO-ICT opnieuw
  deze opzet volgen.


  www.loketmboict.nl

  Tags

  Deel dit artikel

  Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

  Tip hier de redactie

  Gerelateerd

  BLIJF OP DE HOOGTE VAN AL HET ONDERWIJSINNOVATIE NIEUWS