Tip hier de redactie
Blog
Bekijk overzicht
26 May 2010
Artikel delen

PO-Raad roept politiek op om ambitie met beleidsrust te combineren

Categories

Tags

  Deel dit artikel

  Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

  Tip hier de redactie

  De politiek moet verantwoordelijkheid nemen voor een tienjarig Pact Primair Onderwijs. Die oproep deed de PO-Raad vanmiddag bij de presentatie van het manifest ‘In tien jaar naar de top’. In het manifest pleit de PO-Raad voor een pact waarvan de uitvoering het primair onderwijs in tien jaar naar de wereldtop brengt.

  De uitdagingen waar de Nederlandse kenniseconomie nu voor staat, vragen om een sterk primair onderwijs. In 2020 behoren onderpresterende scholen daarom tot het verleden en is verplichte nascholing in de hele sector primair onderwijs vanzelfsprekend.

  Vanmiddag heeft de PO-Raad het manifest ‘In tien jaar naar de top: pleidooi voor een 10-jarenplan voor het primair onderwijs’ gepresenteerd. SER-voorzitter Alexander Rinnooy Kan ontving het manifest uit handen van Kete Kervezee, voorzitter van de PO-Raad.
  Als duurzame weg uit de crisis kiezen veel politieke partijen voor investeringen in onderwijs. Kennis is immers een cruciale factor die het toekomstige verdienvermogen van Nederland substantieel kan verhogen. Dat schept verplichtingen, zeker voor een nieuw kabinet. Het onderwijs kan alleen structureel een topniveau bereiken en behouden, als alle betrokkenen zich daarvoor maximaal inspannen. De PO-Raad roept de politiek daarom op tot een gezamenlijk Pact Primair Onderwijs. Namens de schoolbesturen levert de PO-Raad met het manifest de bouwstenen voor het pact.

  Vijf aspecten
  In de komende jaren zijn vijf onderwijsaspecten cruciaal om onze kinderen goed onderwijs te bieden: hoge onderwijskwaliteit, het kind centraal, beter geschoolde leerkrachten, goede schoolgebouwen en een toereikende, doelmatige bekostiging. Voorbeelden om daar invulling aan te geven zijn een zomeruniversiteit voor leerkrachten, de mogelijkheid om vanaf de leeftijd van 2,5 jaar minstens vier dagdelen deel te nemen aan een voorschools programma en een bundeling van de financieringsstromen voor huisvesting. De PO-Raad en haar leden zijn ook aan te spreken op de belofte om in 2020 alle onderpresterende scholen uitgebannen te hebben.

  SER-voorzitter Alexander Rinnooy Kan beaamde in een eerste reactie dat het primair onderwijs de wortel van onze kenniseconomie vormt: “Om de ambitie waar te maken om bij de top te horen, zoals ook verwoord is in de Kennisinvesteringsagenda, hebben we een ijzersterk primair onderwijs nodig. Dat is het noodzakelijke fundament om in vervolgonderwijs op voort te kunnen bouwen.” “Daarom is dit manifest een goed signaal”, aldus Rinnooy Kan. Het primair onderwijs wil de krachten bundelen, van ouder tot minister, om dat onderwijs van topniveau te realiseren. Kete Kervezee: “Dit manifest vraagt om commitment van alle betrokkenen. Niet voor even, maar voor tien jaar. We hopen ook op de politiek te mogen rekenen.”

  www.poraad.nl

  Tags

  Deel dit artikel

  Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

  Tip hier de redactie

  Gerelateerd

  BLIJF OP DE HOOGTE VAN AL HET ONDERWIJSINNOVATIE NIEUWS