Tip hier de redactie
Blog
Bekijk overzicht
5 October 2017
Artikel delen

Privacy voor leerlingen verbeterd

Categories

Tags

  Deel dit artikel

  Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

  Tip hier de redactie

  Dit wetsvoorstel houdt in dat voor iedere leerling een uniek pseudoniem (keten iD) kan worden gemaakt op basis van het persoonsgebonden nummer (PGN). Het toepassen van een pseudoniem bevordert de privacy van leerlingen en verbetert de continuïteit wanneer een leerling van school wisselt. Per 1 augustus 2018 kan het keten iD gebruikt worden voor alle digitale leermiddelen die via Basispoort en de Entree Federatie toegang krijgen.  

   

  Waarom pseudonimisering?

  Bij het gebruik van digitale leermiddelen worden persoonsgegevens van leerlingen gebruikt en opgeslagen. Door gebruik te maken van een uniek keten iD wordt het aantal kenmerken van een leerling tot een minimum beperkt. Op deze manier zijn leerlingen niet herleidbaar. De persoonsgegevens van de leerling zijn door gebruik van het keten iD niet toegankelijk en kunnen uitsluitend door geautomatiseerde (uitwisselings) processen gebruikt worden. Dit bevordert de privacy van leerlingen.

  Over het wetsvoorstel

  Omdat het keten iD is gebaseerd op het PGN is wetgeving noodzakelijk. Het streven is dat het wetsvoorstel voor het eind van dit jaar door de Tweede en Eerste Kamer is aangenomen.

  Wat betekent dit voor u?

  Voor scholen geldt dat de invoering van het keten iD zo veel mogelijk op de achtergrond plaatsvindt. Wel dient het schoolbestuur een bewerkersovereenkomst te sluiten met de voorziening die het keten iD aanmaakt.

  Voordelen voor de leerling

  Het keten iD blijft gelden zolang de leerling in het primair onderwijs verblijft. Dit heeft als voordeel dat wanneer de leerling van school wisselt en de nieuwe school hetzelfde leermiddel gebruikt, de eigen leerlijn gevolgd kan blijven worden. De betrokken leveranciers van leermiddelen, leerlingenadministratie- en leerlingvolgsystemen werken aan een geruisloze invoering om eventuele overlast te beperken. 

  Tags

  Deel dit artikel

  Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

  Tip hier de redactie

  Gerelateerd

  BLIJF OP DE HOOGTE VAN AL HET ONDERWIJSINNOVATIE NIEUWS