Tip hier de redactie
Blog
Bekijk overzicht
22 February 2018
Artikel delen

‘Problemen digitale leermiddelen door te veel veranderingen en gebrek aan regie’

Categories

Tags

  Deel dit artikel

  Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

  Tip hier de redactie

  Te veel grote wijzigingen die op elkaar ingrepen, te weinig regie op de keten en een gebrekkige communicatie waren oorzaken waardoor er begin schooljaar 2017/2018 grote problemen ontstonden op het gebied van de distributie en toegang tot digitale leermiddelen in zowel het voortgezet als het middelbaar beroepsonderwijs. Dit blijkt uit onderzoek van KPMG, meldt de VO-raad.

  Het platform Edu-K had advieskantoor KPMG in de arm genomen om de situatie van vorig jaar te evalueren. Hierbij had een groot aantal middelbare scholen en mbo-instellingen te kampen met problemen met de distributie en toegang tot digitale leermiddelen.
   
  Uit het evaluatierapport blijkt nu dat er meerdere oorzaken ten grondslag liggen aan de problemen. Zo werden er te veel wijzigingen in één keer doorgevoerd, zowel ketenbreed als op schoolniveau. Daarnaast waren de gelijktijdige aanpassingen in de ict-systemen niet op tijd gereed wat ten koste ging van het testen van de aanpassingen. De ketenpartijen overzagen de impact en risico’s onvoldoende, en waren hierdoor niet in staat de wijzigingen te beheersen en tijdig op te leveren. Ook de communicatie hierover was gebrekkig. Daarnaast was er onvoldoende regie op de keten als geheel. Bovendien kon de keten grote storingen niet goed opvangen.
   
  Om herhaling te voorkomen, is er inmiddels een ketenregisseur aangesteld die zicht gaat houden op alle wijzigingen die in de keten worden doorgevoerd en continu de afstemming zoekt tussen alle partijen. Wijzigingen voor komend jaar moeten hierbij tot een minimum beperkt worden. Verder wordt sterk ingezet op verbeterde communicatie, ondersteuning en afstemming. Een samenvatting van het rapport is hier te lezen.

  Tags

  Deel dit artikel

  Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

  Tip hier de redactie

  Gerelateerd

  BLIJF OP DE HOOGTE VAN AL HET ONDERWIJSINNOVATIE NIEUWS