Tip hier de redactie
Blog
Bekijk overzicht
21 June 2016
Artikel delen

Programmeren als vak op basisscholen in Limburg

Categories

Tags

  Deel dit artikel

  Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

  Tip hier de redactie

  In Limburg is Codestarter, in samenwerking met het STEM programma en de provincie Limburg, gestart aan een project waarbij op basisscholen programmeren als vak wordt aangeboden. Doel van het programma is om kinderen op een laagdrempelige manier in aanraking te brengen met programmeren. Naast inbreng vanuit het project Codestarter leveren ook diverse vooraanstaande Limburgse bedrijven, waaronder DSM, Sabic en Openline een bijdrage. Zo maken zij zich samen met overheid en onderwijsinstellingen hard voor een toekomstbestendig onderwijsprogramma, en het versterken van de concurrentiepositie van Limburg als high-tech provincie. Op 24 juni worden in het Limburgse provinciehuis in Maastricht de bevindingen van de pilot gepresenteerd die op 11 basisscholen plaatsvond. De ervaringen worden gedeeld met de Limburgse gedeputeerde voor Ruimte en Onderwijs Hans Teunissen en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, schoolbesturen en overheid.

   

  Codestarter is een initiatief van NEMO Science Museum en Platform Bèta Techniek en wordt mogelijk gemaakt door Google. De pilot is onderdeel van Techniekplan Limburg. De bevindingen worden op vrijdag 24 juni van 15.00 tot 17.00 uur gedeeld in het provinciehuis in Maastricht. Daarnaast volgen 30 leerlingen in het  provinciehuis een workshop waarbij ook de genodigden mee kunnen doen.

   

  Concurrentiepositie vergroten

  Bedrijven hebben steeds meer moeite om voldoende technisch geschoold personeel te vinden. Bij veel mensen leeft het idee dat het lezen en schrijven van code alleen in de ICT belangrijk is. Maar het aantal niet-ICT-beroepen waarin programmeren van belang is, neemt flink toe door de digitalisering. Dit vergt een andere aanpak waarbij naast het code schrijven ook logisch leren nadenken, problemen oplossen en inzet van creativiteit belangrijk is. “Het is mooi om te zien dat een hele provincie zich hard maakt voor meer les in programmeren op school. Met Codestarter geven we een duwtje, maar de echte beweging komt vanuit de het lokale bedrijfsleven, de politiek en het onderwijs zelf. Het is van belang dat we in technologische vaardigheden voor de volgende generaties investeren en anticiperen op de toekomstige vraag naar deze vaardigheden. Zo versterken we onze concurrentiepositie als land”, aldus James van Thiel, Director Google Nederland.

   

  High-tech provincie

  Het Primaire Onderwijs heeft samen met STEM-II voor heel Limburg een eigen leerlijn/programma ontwikkeld om coderen in de school een plek te geven. De Limburgse gedeputeerde voor Ruimte en Onderwijs Hans Teunissen is enthousiast: “Dit project maakt onderdeel uit van een Limburg breed programma Wetenschap en Technologie om de experimenterende leerhouding van kinderen in het basisonderwijs (4-14 jarigen) te stimuleren. De doelstelling is om voldoende en goed gekwalificeerd personeel op te leiden ten behoeve van de Limburgse kenniseconomie in de periode 2016-2020. Een aantal grote Limburgse bedrijven geven een bijdrage aan het programma voor volgend schooljaar. Het bedrijfsleven is de contextrijke leeromgeving en praktijkleerplaats. Praktijkopdrachten, stageplekken (voor leerlingen en docenten) en gastlessen zijn zeer belangrijk om de praktijk te leren kennen. In de diverse projecten wordt er ook samengewerkt met de Pabo’s en externe aanbieders zoals Mad Science, Soapbox en Continium. De provincie werkt op haar beurt weer nauw samen met schoolbesturen om de drempel voor scholen de komende jaren verder te verlagen. Volgend schooljaar kunnen 25 basisscholen starten met een waardevolle aanvulling op hun onderwijsprogramma.“

   

  Programma vrijdag 24 juni 2016 

  14.30- 15.00 uur:  Inloop

  15.00-15.10 uur:  Hans Teunissen, gedeputeerde voor Onderwijs

                              over belang technisch onderwijs      

  15.10-15.15 uur:  Codestarter over het belang van programmeren voor kinderen

  15.15- 15.25 uur:  Interview met leerlingen en leerkracht over ervaringen

                               met pilot                                                   

  15.25-15.40 uur:  Forum gesprek met politiek

  15.40- 16.00 uur:  Workshop programmeren met een klas leerlingen en docent

  16.00-17.00 uur:  Netwerkborrel

   

  Locatie: Gouvernement aan de Maas

  Tags

  Deel dit artikel

  Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

  Tip hier de redactie

  Gerelateerd

  BLIJF OP DE HOOGTE VAN AL HET ONDERWIJSINNOVATIE NIEUWS