Tip hier de redactie
Blog
Bekijk overzicht
22 March 2010
Artikel delen

Rapport ‘Leerlijnen en vocabulaires in de praktijk’

Categories

Tags

  Deel dit artikel

  Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

  Tip hier de redactie

  SLO, nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling, heeft onderzoek gedaan naar leerlijnen. Zij deed dat in opdracht van het programma Stimuleren Gebruik Digitaal Leermateriaal. Het onderzoek geeft docenten duidelijkheid over de functie van leerlijnen bij het ontwikkelen en arrangeren van (digitaal) leermateriaal. Het biedt een heldere definitie van leerlijnen, beschrijft kenmerken van leerlijnen en mogelijkheden en beperkingen van leerlijnen bij het ontwikkelen en arrangeren van leermateriaal.

  Behoefte aan houvast
  Docenten vragen steeds meer om flexibiliteit bij het gebruik van leermateriaal. Zo geeft volgens recent onderzoek van de VO-raad 74% van de VO-docenten aan dat het zelf samenstellen van leermateriaal helpt om de les voor leerlingen uitdagend te houden. Bij het vervangen van delen van de methode of van de volledige methode door zelf gearrangeerd of ontwikkeld materiaal, ontstaat onzekerheid of het materiaal past in de gekozen opbouw of samenhang. Ook is er onduidelijkheid of het materiaal beantwoordt aan de te behalen eindtermen en kerndoelen.

  Leerlijnen als kapstok
  Uit het onderzoek van SLO blijkt nu dat leerlijnen hiervoor een oplossing bieden. Tijdens het onderzoek viel op dat er al veel verschillende leerlijnen zijn ontwikkeld en dat de kwaliteit over het algemeen hoog is. Deze leerlijnen vormen een kapstok waaraan docenten hun leermateriaal kunnen hangen, zowel het materiaal van een methode als zelf ontwikkeld materiaal. Het rapport

  Tags

  Deel dit artikel

  Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

  Tip hier de redactie

  Gerelateerd

  BLIJF OP DE HOOGTE VAN AL HET ONDERWIJSINNOVATIE NIEUWS