Tip hier de redactie
Blog
Bekijk overzicht
14 November 2014
Artikel delen

Ruim 20 duizend leerlingen minder in basis- en speciaal onderwijs

Categories

Tags

  Deel dit artikel

  Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

  Tip hier de redactie

  Uit voorlopige cijfers van het ministerie van Onderwijs blijkt dat het basisonderwijs met 1,3 procent is gekrompen ten opzichte van vorig schooljaar. Het ging om 19 duizend leerlingen minder. De krimp is het grootst in Drenthe, Limburg en Zeeland en ligt in die provincies boven de 2 procent. Door fusies en opheffingen verdwenen er in het hele land 125 basisscholen. Door diezelfde fusies en het stichten van nieuwe scholen kwamen er 26 scholen bij, waardoor er per saldo 99 scholen minder zijn.

  Overigens verdwenen de meeste scholen in de Randstad provincies door plaatselijke krimp in vergrijzende buurten of regio’s. Er zijn juist in de Randstad ook gemeenten waar het leerlingenaantal nog fors groeit, zoals bijvoorbeeld in Amsterdam (+600), Utrecht (+400) en Haarlem (+300).

  Speciaal onderwijs krimpt
  Uit de cijfers blijkt ook dat het speciaal basisonderwijs sneller blijft krimpen dan het gewone basisonderwijs. Anders gezegd: steeds méér leerlingen gaan naar een gewone school. Voordat passend onderwijs werd ingevoerd, daalde het aantal leerlingen in die sector de afgelopen vijf jaar al van 43.300 naar 28.100. Een vermindering van 12 procent.

  Dit schooljaar, bij de start van passend onderwijs, zette die daling flink door: het aantal leerlingen verminderde met 1200, dat is 3,1 procent minder.

  In het speciaal onderwijs voor leerlingen met ernstige handicaps, leer- of gedragsproblemen lijkt op basis van de voorlopige cijfers voor het eerst sprake van een hele lichte daling. Het speciaal onderwijs telt zowel leerlingen in de basisschoolleeftijd als uit het voortgezet onderwijs. Een goede splitsing voor 2014 is nog niet te maken. De afgelopen jaren daalde het aantal leerlingen uit de basisschoolgroep wel, maar steeg het voortgezet onderwijs. Hoe dat precies uitpakt blijkt bij de definitieve telling.

  Tags

  Deel dit artikel

  Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

  Tip hier de redactie

  Gerelateerd

  BLIJF OP DE HOOGTE VAN AL HET ONDERWIJSINNOVATIE NIEUWS